Podologia - studia podyplomowe w KWSPZ

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia prowadzi nabór na Podologię. Są to dwusemestralne studia podyplomowe.

Studia Podyplomowe z Podologii obejmują zagadnienia z zakresu profilaktyki, diagnozowania, rehabilitacji i leczenia zachowawczego chorób narządu ruchu, chorób naczyniowych oraz ogólnej pielęgnacji kończyn dolnych, ze szczególnym uwzględnieniem stóp. Studia obejmują zagadnienia z zakresu podologii ogólnej, kosmetologicznej oraz klinicznej.

Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Podologia mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku: Kosmetologia, Fizjoterapia, Wychowanie Fizyczne oraz na kierunku lekarskim.

Rekrutacja trwa do 29 października.

data ostatniej modyfikacji: 2022-10-24 12:46:22
Komentarze
 
Polityka Prywatności