Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa: Coaching i doradztwo zawodowe

Dlaczego warto wybrać właśnie ten kierunek?

Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na to, czy i w jakim obszarze zawodowym zrobimy swoją karierę. Te czynniki są bardzo istotne również ze względu na fakt, że wpłyną na podjęcie decyzji dotyczącej rozwoju tej karier. Każda podjęta decyzja powinna być zgodna z naszymi potrzebami i pragnieniami, abyśmy mogli poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.

Dlatego pamiętaj, że wybór właściwej drogi rozwoju zawodowego jest niezmiernie ważny.

Coaching i doradztwo zawodowe uzupełnią Twoją dotychczasową wiedzę i umiejętności oraz przygotują Cię do pracy w charakterze specjalisty w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy czy preorientacji zawodowej.

To właśnie dzięki tym studiom zdobędziesz poszerzoną, praktyczną wiedzę z zakresu:

  • metodyki pracy doradczej (w zakresie związanym z wyborem ścieżki edukacji, zawodu, jak również reorientacją zawodową)

  • prawa pracy

  • metod diagnostyki potencjału kandydata

  • metod analizy rynku pracy i przewidywania trendów w tym zakresie.

Na tym kierunku rozwiniesz umiejętność udzielania pomocy indywidualnej i grupowej w zakresie tworzenia własnej ścieżki kariery i rozwoju, autoprezentacji, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania funduszy związanych z rozwijaniem kariery edukacyjno-zawodowej.

Studia podyplomowe o specjalności Coaching i doradztwo zawodowe pozwolą Ci zdobyć kwalifikacje, dzięki którym możesz założyć własną działalność gospodarczą lub podjąć pracę w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego w takich instytucjach jak:

  • szkoły średnie

  • poradnie psychologiczno – pedagogiczne

  • urzędy pracy

  • akademickie biura karier

  • placówki pomocy publicznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, Ochotnicze Hufce Pracy itp.

Uzyskaj więcej informacji na:

https://www.wsb.net.pl/podyplomowe/coaching-i-doradztwo-zawodowe/


data ostatniej modyfikacji: 2022-11-04 12:00:24
Komentarze
 
Polityka Prywatności