Studiuj fotografię w WSSiP w Łodzi

logo-200-tlo

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi prowadzi studia podyplomowe na kierunku fotografia. Studia adresowane są nie tylko do pasjonatów fotografii pragnących poszerzyć wiedzę techniczną i rozwinąć umiejętności praktyczne i artystyczne, ale przede wszystkim do ludzi, którzy profesjonalne zdjęcia wykorzystują w pracy zawodowej.

Studia mają charakter praktyczny. Nie tylko rozwijają wyobraźnię i świadomość studenta w fotograficznym postrzeganiu rzeczywistości ale również dają wiedzę i umiejętności warsztatowe do radzenia sobie z różnorodnymi zadaniami z fotografii reklamowej, reportażowej, dokumentalnej. Na zajęciach z grafiki nabywają umiejętności projektowania typografii, loga, hasła dla danego produktu.

Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Absolwent dysponuje wiedzą teoretyczną w zakresie techniki i technologii wykonywania zdjęć i umiejętnościami ich praktycznego zastosowania w zakresie fotografii ogólnej, reportażowej, dokumentalnej. Posiada umiejętności umiejscowienia wykonywanych prac praktycznych w kontekście różnorodnych stylistyk zdjęciowych oraz wzbogaca język własnej wypowiedzi artystycznej. Posiada również podstawy wiedzy w zakresie cyfrowej edycji fotografii oraz edycji materiału zdjęciowego składającego się na reportaż.

data ostatniej modyfikacji: 2022-11-30 15:48:22
Komentarze
 
Polityka Prywatności