Mazowiecka Uczelnia Medyczna zmieniła się w Warszawską Akademię Medyczną

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie zmienia nazwę na Warszawska Akademia Medyczna. Decyzja o nadaniu uprawnień została wydana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 14 grudnia 2022r.

Otrzymanie uprawnień akademickich przez naszą Uczelnię, możliwe było dzięki:
  • pozyskaniu pozytywnej opinii wydanej w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną oceny jakości kształcenia,
  • spełnieniu szeregu pozostałych warunków wymaganych przez Ustawę o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2022 z późn. zm.) opisanymi w art. 16 ust 1a i ust. 6,
  • Decyzji Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 grudnia 2022r. (DSW-WNN-8014.247.2022) w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nazwy.
Nasza Uczelnia może już w pełni szczycić się nową nazwą Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych, ponieważ jako pierwsza niepubliczna uczelnia w Polsce została objęta oceną Ministra wyłącznie na podstawie kierunków w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Mając to na uwadze, użycie stwierdzenia: Jesteśmy pierwszą w Polsce niepubliczną Akademią Medyczną - jest w pełni uzasadnione!

Perspektywa posługiwania się tytułem uczelni akademickiej pozwala na wzmocnienie pozycji naszej Uczelni na rynku szkolnictwa wyższego, jak również otwiera przed nami nowe możliwości związane z prowadzeniem działalności badawczo - dydaktycznej w obszarze nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu w Polsce oraz na świecie. Daje możliwości otworzenia nowych dotąd niedostępnych kierunków kształcenia jak i zapewnienia wysokiego poziomu rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej.

data ostatniej modyfikacji: 2023-03-21 18:18:10
Komentarze
 
Polityka Prywatności