UMCS z prestiżowym logo HR na kolejne 3 lata

Po kilku latach intensywnych działań prestiżowe logo HR Excellence in Research dla UMCS zostało odnowione. Komisja Europejska przyznaje to wyróżnienie instytucjom, które spełniają najwyższe standardy w zakresie tworzenia dobrych warunków pracy naukowej, w tym prowadzenia przejrzystych procesów rekrutacji.

Odnowienie wyróżnienia to ostatni etap trwającej od września 2022 roku oceny Komisji Europejskiej. W połowie marca br. UMCS odwiedzili trzej komisarze unijni, którzy sprawdzali poziom realizacji działań zwiększających atrakcyjność warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych. Podczas wizyty eksperci spotkali się z kolegium rektorskim, zespołem monitorującym, przedstawicielami naukowców oraz doktorantów, a poruszanymi tematami były: rekrutacja pracowników; warunki pracy; etyka i profesjonalne podejście oraz szkolenia i rozwój kariery zawodowej.

Otrzymanie przez uczelnię formalnego potwierdzenia do posługiwania się wyróżnieniem jest konsekwencją trzech lat pracy całego zespołu monitorującego ds. wdrażania strategii HR Excellence in Research. Komisarze sprawdzający poziom wdrożenia strategii zwrócili szczególną uwagę na następujące aspekty:

  • stworzenie Welcome Center dla zagranicznych studentów, doktorantów i pracowników;
  • przygotowanie przewodnika dla zagranicznych naukowców;
  • skoncentrowanie działań na równości, w tym stworzenie Planu Równości Płci;
  • dobre praktyki w zakresie propozycji szkoleniowej dla naukowców.

Uniwersytet otrzymał także rekomendacje do dalszego planu działań, które będą konsekwentnie wdrażane. Najbliższa kontrola KE odbędzie się za trzy lata.

„Nadanie wyróżnienia HR Excellence in Research przez Komisję Europejską jest swoistym znakiem jakości danej instytucji. Potwierdza ono, że UMCS zapewnia wysokie standardy związane z prowadzeniem transparentnej rekrutacji na wolne stanowiska pracownicze, tworzeniem dobrych warunków pracy naukowej i badawczo-rozwojowej, a także przeciwdziałaniem dyskryminacji.” – przyznaje prof. Wiesław I. Gruszecki, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UMCS, a także przewodniczący zespołu monitorującego ds. wdrażania strategii HR Excellence in Research.

*Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej logo HR Excellence in Research otrzymał w lipcu 2017 roku. Wyróżnienie to nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych, a także przestrzegają zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.


data ostatniej modyfikacji: 2023-03-31 09:27:32
Komentarze
 
Polityka Prywatności