Współpraca UMG z Uniwersytetem Morskim w Dalian

Uniwersytet Morski w Gdyni i Uniwersytet Morski w Dalian zawarły porozumienie o współpracy. Współpraca z jedną z największych uczelni morskich na świecie oznacza dla UMG szereg korzyści, w tym wymianę studencką, pracowników, wspólne projekty badawcze i działania naukowe. Dokument podpisali Rektorzy uczelni, prof. dr hab. inż. kpt ż.w. Adam Weintrit oraz prof. Sun Yuqing.


data ostatniej modyfikacji: 2023-04-27 19:30:31
Komentarze
 
Polityka Prywatności