Visual Studies - nowość na UP KEN

Visual Studies - nowość w UP KEN

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprasza na studia I stopnia na kierunku Visual Studies. Jest nowość w ofercie Uczelni.

Studia nad wizualnością – Visual Studies to nowy kierunek studiów, którego celem jest zapoznanie osób studiujących z uporządkowaną, interdyscyplinarną refleksją nad obrazem w ujęciu estetycznym (historia sztuki), technologicznym (medioznawstwo), kulturoznawczym (kultura wizualna) i filozoficznym (warunki i metody możliwości interpretacji dzieła sztuki).

Jednym z celów kształcenia na kierunku Studia nad wizualnością – Visual Studies jest przekazanie osobom studiującym umiejętności analizy i interpretacji dzieł zaliczanych do kanonu sztuki polskiej i europejskiej. Zaproponowane przez nas badania nad obrazem zostaną jednak usytuowane w szerszym kontekście badań nad całościową sferą, w której rodzą się wciąż nowe obrazy wzrokowe i dźwiękowe otaczające współczesnego człowieka. Studia nad wizualnością tym różnią się od tradycyjnie uprawianej historii sztuki, że kładą nacisk na kulturowo uwarunkowane teorie i praktyki widzenia oraz poszerzają obszar zainteresowań historii sztuki o design, film, teatr, nowe media i kulturę popularną. Obszary badawcze studiów nad wizualnością mogą być odkrywane zarówno w ramach krytycznych badań nad historycznymi praktykami patrzenia i obrazowania, jak i w badaniach nad współczesnością. W ramach kierunku kształcimy umiejętność tworzenia tekstów krytycznych i naukowych oraz umiejętność posługiwania się narzędziami badań wizualnych jak film i fotografia. Umiejętność praktycznego zastosowania narzędzi badań wizualnych będzie kształcona w ramach warsztatów prowadzonych przez wybitnych artystów związanych z Instytutem

data ostatniej modyfikacji: 2023-05-26 16:16:18
Komentarze
 
Polityka Prywatności