Architektura - nowość w SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego uruchomiła nowy kierunek studiów: jest to Architektura I i II stopnia.

Studia na kierunku architektura obejmują wiele różnorodnych dziedzin, takich jak:

  • Projektowanie architektoniczne – to serce programu studiów architektonicznych. Studenci uczą się projektów budynków, uwzględniając zarówno funkcjonalność, jak i estetykę.
  • Historia i teoria architektury – to zajęcia, podczas których wykładana jest historia architektury na przestrzeni wieków oraz różne teorie i koncepcje związane z projektowaniem przestrzeni.
  • Konstrukcje i technologia – w tym bloku tematycznym uczymy technicznych aspektów budownictwa, w tym materiałów, metod budowlanych, struktury i inżynierii.
  • Urbanistyka i planowanie przestrzenne – rozwija umiejętności w projektowaniu miast, obszarów miejskich i wiejskich oraz analizy przestrzennej.
  • Rysunek i projektowanie komputerowe – na tych zajęciach uczymy wykorzystania zarówno z tradycyjnych narzędzi artystycznych, jak i nowoczesnych programów komputerowych do projektowania i wizualizacji.

SGGW rozwija kierunki inżynieryjne

Kierunki inżynieryjne stale ewoluują w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby społeczeństwa i rynku pracy, postęp technologiczny i rosnące wyzwania globalne. Architektura w SGGW to synergiczne połączenie wiedzy inżynieryjnej z estetyką i funkcjonalnością architektoniczną. Dzięki uruchomieniu nowego kierunku będzie możliwe tworzenie nowoczesnych i zrównoważonych rozwiązań, które spełniają zarówno estetyczne, jak i praktyczne oczekiwania współczesnego świata.


data ostatniej modyfikacji: 2023-08-23 12:53:37
Komentarze
 
Polityka Prywatności