Trwa dodatkowy nabór na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Trwa dodatkowy nabór na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2023/2024.

Rejestracja elektroniczna na kierunki dostępne w drugim naborze potrwa do połowy września. Szczegółowy terminarz można znaleźć w internetowym systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przedłużono nabór na kierunki:

 • administracja (niestacjonarne);

 • architektura informacji (niestacjonarne);

 • archiwistyka, zarządzanie informacją i infobrokerstwo (stacjonarne i niestacjonarne);

 • bezpieczeństwo międzynarodowe (niestacjonarne);

 • bezpieczeństwo narodowe (niestacjonarne);

 • bezpieczeństwo zdrowotne (stacjonarne i niestacjonarne);

 • bioinformatyka (inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne);

 • biologia (stacjonarne i niestacjonarne);

 • cyberbezpieczeństwo (inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne);

 • dziennikarstwo (niestacjonarne);

 • edukacja techniczno-informatyczna (inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne);

 • ekonomia (niestacjonarne);

 • ekoturystyka (stacjonarne i niestacjonarne);

 • etyka - mediacje i negocjacje (niestacjonarne);

 • filologia angielska (niestacjonarne);

 • filologia germańska (stacjonarne i niestacjonarne);

 • filologia polska (stacjonarne i niestacjonarne);

 • filologia romańska (stacjonarne);

 • filologia rosyjska (stacjonarne);

 • filologia ukraińska (stacjonarne);

 • fizyka (stacjonarne);

 • geodezja i geoinformacja (inżynierskie, stacjonarne);

 • geopolityka (stacjonarne i niestacjonarne);

 • gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami (inżynierskie);

 • historia (niestacjonarne);

 • historia – studia nauczycielskie (jednolite studia magisterskie, stacjonarne);

 • HR w mediach i organizacjach międzynarodowych (niestacjonarne);

 • informatyka (inżynierskie, niestacjonarne);

 • inżynieria bezpieczeństwa (inżynierskie, stacjonarne);

 • kryminalistyka (niestacjonarne);

 • kulturoznawstwo i wiedza o mediach (niestacjonarne);

 • logistyka (stacjonarne i niestacjonarne);

 • matematyka (niestacjonarne);

 • międzynarodowa polityka społeczna i analityka (niestacjonarne);

 • nauczyciel biologii i geografii (jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne);

 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie, niestacjonarne);

 • pedagogika resocjalizacyjna (niestacjonarne);

 • pedagogika szkolna z edukacją techniczną (jednolite studia magisterskie, stacjonarne);

 • praca socjalna (stacjonarne i niestacjonarne);

 • prawo (jednolite studia magisterskie, niestacjonarne);

 • psychologia i biologia zwierząt (jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne);

 • socjologia (niestacjonarne);

 • stosunki międzynarodowe (niestacjonarne);

 • turystyka historyczna i muzealnictwo (stacjonarne i niestacjonarne);

 • turystyka i rekreacja (stacjonarne i niestacjonarne);

 • zarządzanie kryzysowe (stacjonarne i niestacjonarne);

 • zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (stacjonarne i niestacjonarne);

 • zarządzanie w służbach społecznych (stacjonarne i niestacjonarne).

Dodatkowy nabór na studia drugiego stopnia:

 • administracja; (stacjonarne i niestacjonarne);

 • archiwistyka, biurowość i cyfryzacja (stacjonarne i niestacjonarne);

 • Art & Design (stacjonarne);

 • Art & Science (stacjonarne);

 • bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne i niestacjonarne);

 • biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego (stacjonarne i niestacjonarne);

 • dziennikarstwo (stacjonarne i niestacjonarne);

 • edukacja techniczno-informatyczna (stacjonarne i niestacjonarne);

 • ekonomia (stacjonarne i niestacjonarne);

 • etyka – mediacje i negocjacje (stacjonarne i niestacjonarne);

 • filologia angielska (stacjonarne i niestacjonarne);

 • filologia germańska (stacjonarne);

 • filologia hiszpańska (stacjonarne);

 • filologia polska (stacjonarne i niestacjonarne);

 • filologia romańska (stacjonarne);

 • filologia rosyjska (stacjonarne);

 • filologia włoska (stacjonarne);

 • fizyka (stacjonarne);

 • geopolityka (stacjonarne i niestacjonarne);

 • geografia (stacjonarne i niestacjonarne);

 • historia (stacjonarne i niestacjonarne);

 • kryminalistyka (stacjonarne i niestacjonarne);

 • kulturoznawstwo i wiedza o mediach (stacjonarne i niestacjonarne);

 • logistyka (stacjonarne i niestacjonarne);

 • logopedia (stacjonarne);

 • malarstwo (stacjonarne);

 • matematyka (stacjonarne i niestacjonarne);

 • media content & creative writing (stacjonarne i niestacjonarne);

 • międzynarodowa polityka społeczna i analityka (stacjonarne i niestacjonarne);

 • pedagogika (stacjonarne i niestacjonarne);

 • praca socjalna (stacjonarne i niestacjonarne);

 • socjologia (stacjonarne i niestacjonarne);

 • stosunki międzynarodowe (stacjonarne i niestacjonarne);

 • studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie (stacjonarne);

 • sztuka i edukacja (stacjonarne);

 • sztuka współczesna (stacjonarne);

 • turystyka i rekreacja (stacjonarne i niestacjonarne);

 • zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe (stacjonarne);

 • zarządzanie ochroną środowiska (stacjonarne i niestacjonarne);

 • zarządzanie w służbach społecznych (stacjonarne i niestacjonarne).

Link do oferty edukacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: https://tiny.pl/cr463


ostatnia zmiana: 2023-08-28
Komentarze
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły
 
Polityka Prywatności