Studiuj pedagogikę w USM

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach I i II stopnia na kierunku pedagogika. Studia pedagogiczne to studia zaskakujące i ciekawe. Źródłem wiedzy o edukacji jest nie jedna, ale wiele dziedzin naukowych. Jest to pierwsze i najpoważniejsze zaskoczenie kandydatów na Pedagogikę.

Pedagogika to zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.

Po studiach pedagogicznych możesz (w zależności od wybranej specjalizacji) pracować w:

  • żłobku;
  • przedszkolu;
  • szkole;
  • Klubie Malucha;
  • świetlicy;
  • szkołach integracyjnych i specjalnych;
  • szkołach policealnych;
  • placówkach resocjalizacyjnych;
  • biurach doradztwa personalnego.

Pedagog ma więc wiele miejsc, w których może pracować i wykorzystać swoje umiejętności. Ponad połowa zajęć skupiona jest na praktyce!


data ostatniej modyfikacji: 2023-11-27 17:38:15
Komentarze
 
Polityka Prywatności