Certyfikat BSIS Impact dla Akademii WSB

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej uzyskała certyfikat Business School Impact System (BSIS IMPACT), który jest potwierdzeniem wpływu uczelni na otoczenie społeczno-gospodarcze oraz jej istotnej roli w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności.

Akademia WSB jest czwartą uczelnią w Polsce, która otrzymała certyfikat BSIS (Akademia Leona Koźmińskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Wpływ Akademii WSB na region został oceniony na podstawie 120 wskaźników w 7 kluczowych obszarach: finansowym, edukacyjnym, ekonomicznym, społecznym, naukowym oraz wpływu uczelni na budowanie i wzmacnianie wizerunku regionu w kraju i za granicą. Eksperci bardzo wysoko ocenili współpracę Akademii WSB z partnerami biznesowymi, władzami wojewódzkimi, miastem Dąbrowa Górnicza, organizacjami pracodawców i NGOsami. Dzięki wysokiemu poziomowi upraktycznienia programów kształcenia absolwenci Akademii WSB znajdują szybciej zatrudnienie niż absolwenci innych uczelni, co potwierdzają raporty Ogólnopolskiego Systemu  Monitorowaniu Ekonomicznych Losów Absolwentów.  

Otrzymana niedawno akredytacja BSIS stanowi istotny krok w rozwoju dla Akademii WSB. Dzięki niej możemy skuteczniej przekazywać naszą misję oraz strategię, a co równie istotne, włączać ilościowe i jakościowe wskaźniki mierzenia wpływu w proces realizacji naszych celów. Badanie wpływu oraz prezentacja jego rezultatów stają się integralną częścią oceny skuteczności działań podejmowanych w Akademii WSB. Proponowany przez BSIS model pomiaru wpływu stanowi również cenne narzędzie do priorytetyzowania naszych działań oraz dalszej, efektywnej współpracy z różnymi grupami interesariuszy – mówi prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Ponadto, eksperci podkreślili, że efektywna współpraca z partnerami umożliwia nam nie tylko dostosowanie naszych programów nauczania do bieżących potrzeb rynku pracy, ale także stworzenie unikalnych ofert edukacyjnych, takich jak np. studia MBA dla służb mundurowych.  

Dodatkowo, eksperci docenili Akademię WSB za zaangażowanie we wspieranie różnorodności, równości i zrównoważonego rozwoju oraz jej wkład w umiędzynarodowienie regionu – co trzeci zagraniczny student studiujący w woj. śląskim jest studentem Akademii WSB. Uczelnia prowadzi również wiele projektów naukowych w międzynarodowych partnerstwach i konsorcjach.  

Bardzo wysoko oceniono także działania Akademii WSB na rzecz szkół średnich i lokalnej społeczności takie, jak: organizacja Otwartej Akademii Nauki, Festiwal Nauki, szeroka oferta w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Uniwersytetów Dziecięcych oraz działania uczelni na rzecz osób z niepełnosprawnością.  

Certyfikat Business School Impact System (BSIS IMPACT) wydawany jest przez European Foundation for Management Development (EFMD), globalną organizację non-profit, która zajmuje się rozwojem edukacji menedżerskiej, która jest rozpoznawana na całym świecie jako jednostka akredytująca szkoły biznesu i ich programy.  


ostatnia zmiana: 2023-12-06
Komentarze
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły
 
Polityka Prywatności