Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza na nowy kierunek studiów II stopnia- Biostatystyka Kliniczna

Kierunek Biostatystyka Kliniczna na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku jest pierwszym i jak na razie ciągle jedynym tego typu kierunkiem w Polsce. Po uruchomionych w 2018 r. studiach pierwszego stopnia z Biostatystyki (od 2022 r. Biostatystyki Klinicznej), w 2024 r. ruszają studia drugiego stopnia z Biostatystyki Klinicznej w nowej formule Double Degree, które kończyć się będą nadaniem podwójnego dyplomu magistra: Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Hasselt University w Belgii, na którym Center for Statistics jest jednym z najsilniejszych ośrodków biostatystycznych w Europie.

Zajęcia będą prowadzone na pierwszym roku przez doświadczonych wykładowców z UMB, natomiast na drugim roku w formie zdalnej przez pracowników Hasselt University (w języku angielskim).

Ten innowacyjny program został stworzony z myślą o pasjonatach matematyki z zainteresowaniem w dziedzinie medycyny. Studia na Biostatystyce Klinicznej II stopnia zapewniają niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje w planowaniu eksperymentów, wykonywaniu obliczeń oraz analizie danych medycznych. Podstawowym, ogólnym celem kształcenia na kierunku Biostatystyka Kliniczna, jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające wnioskowanie na podstawie danych. Biostatystyka obejmuje metody statystyczne stosowane w medycynie i biologii, jak również innych naukach przyrodniczych (np. medycynie weterynaryjnej). Studia mają charakter interdyscyplinarny, odwołują się zarówno do: wiedzy matematycznej (w zakresie rozumienia istoty i stosowania modeli biostatystycznych), wiedzy informatycznej (w zakresie pracy w różnego rodzaju pakietach statystycznych), jak i wiedzy medycznej w zakresie merytorycznego zrozumienia analizowanego zjawiska i jego charakteru medycznego, celem dobrania odpowiedniej metodologii podczas tworzenia modeli biostatystycznych, a także wydajnej współpracy z lekarzami czy biologami.

 O przyjęcie na kierunek II stopnia Biostatystyka Kliniczna mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na tym samym kierunku lub ukończyli dowolne studia, ale pod warunkiem, że zrealizowali i zaliczyli zajęcia obejmujące co najmniej 60% treści określonych w efektach uczenia się na studiach I stopnia na kierunku Biostatystyka Kliniczna.

W rekrutacji na kierunek Biostatystyka Kliniczna (realizowany wspólnie z Universiteit Hasselt w Belgii) obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim z zakresu studiów I stopnia z kierunku Biostatystyka Kliniczna.

Szczegółowe informacje o kierunku Biostatystyka Kliniczna II stopnia: https://www.umb.edu.pl/wl/biostatystyka_kliniczna_ii_stopnia

Zasady rekrutacji: https://www.umb.edu.pl/zasady_rekrutacji_studia_ii_stopnia


ostatnia zmiana: 2024-03-12
Komentarze
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły
 
Polityka Prywatności