Zarządzanie ochroną zdrowia - studia podyplomowe w WSPA

Zarządzanie ochroną zdrowia - studia podyplomowe w WSPA

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie prowadzi nabór na studia podyplomowe zarządzanie ochroną zdrowia. Od 2007 roku kierunek objęty jest patronatem Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej – STOMOZ.

Celem tych studiów jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania publicznymi i prywatnymi podmiotami opieki zdrowotnej. Są one adresowane do osób już pełniących lub przygotowujących się do objęcia funkcji kierowniczych oraz pracujących w sekcjach ekonomicznych w zakładach opieki zdrowotnej.

Studia odbywają się w trybie zaocznym, co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17, przez dwa semestry. Zajęcia prowadzone są w formie online. Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się odpowiednim poziomem wiedzy oraz zdobycie wymaganych zaliczeń i egzaminów, w tym uczestnictwo w treningu menedżerskim kończącym studia.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Należy jednak pamiętać, że WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie, a uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń. Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.


data ostatniej modyfikacji: 2024-04-11 10:31:38
Komentarze
 
Polityka Prywatności