Odkryj ofertę edukacyjną Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na rok akademicki 2024/2025

Sprawdź ofertę edukacyjną AWFiS w Gdańsku

W nadchodzącym roku akademickim 2024/2025 AWFiS oferuje bogatą gamę programów na różnych poziomach studiów, obejmujących studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia, adresowane do szerokiego grona odbiorców.

Programy studiów I stopnia

AWFiS oferuje obszerne programy licencjackie, które są zaprojektowane tak, aby integrować wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami kluczowymi dla kariery związanej ze sportem i aktywnością fizyczną:

  • Wychowanie fizyczne: program ten jest skierowany do osób pragnących promować zdrowy tryb życia sportowego lub angażować się w coaching. Program pokrywa interdyscyplinarne podejście do kultury fizycznej i specyfiki różnych dyscyplin sportowych.

  • Sport: skierowany do osób, które chcą łączyć karierę sportową z rozwojem akademickim, oferuje specjalizacje trenerskie i instruktorskie w różnych dyscyplinach sportowych.

  • Turystyka i hotelarstwo: przygotowujący absolwentów do pracy w sektorze turystycznym, zarówno prywatnym, jak i publicznym. Program koncentruje się na profesjonalnym zarządzaniu hotelami, biurami turystycznymi oraz lokalami gastronomicznymi.

  • Terapia zajęciowa: studenci uczą się poprawiać dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny osób i grup za pomocą terapii zajęciowej.

  • Diagnostyka sportowa: innowacyjny kierunek łączący nauki biologiczne i medyczne, przygotowujący studentów do pracy w laboratoriach sportowych i ośrodkach badawczych.

  • Kosmetologia: skoncentrowany na aspektach estetycznych, terapeutycznych i wellness, przygotowujący do profesjonalnego wykonywania zawodu kosmetologa.

Studia jednolite magisterskie

  • Fizjoterapia: interdyscyplinarne studia magisterskie, które koncentrują się na naukach o zdrowiu, medycynie oraz naukach społecznych, przygotowujące do samodzielnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Studia II Stopnia

Programy magisterskie w AWFiS oferują zaawansowane szkolenie w wybranych dziedzinach sportu i rekreacji:

  • Wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja, zarządzanie w sporcie: te programy są skierowane do osób poszukujących głębszej wiedzy specjalistycznej i umiejętności zarządzania w dziedzinach związanych z kulturą fizyczną i sportem.

Studia podyplomowe i inne formy kształcenia

AWFiS oferuje również różnorodne programy podyplomowe i kursy specjalistyczne, które są zaprojektowane, aby dostarczać ciągłego kształcenia i rozwijania umiejętności w specjalizowanych obszarach związanych z edukacją, terapią, zarządzaniem w sporcie, oraz wielu innych.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku zapewnia wysokiej jakości edukację sportową, wyposażając studentów w umiejętności potrzebne do osiągnięcia sukcesu w dynamicznie zmieniającym się świecie sportu, rekreacji i wellness.


data ostatniej modyfikacji: 2024-04-17 10:00:07
Komentarze
 
Polityka Prywatności