Trwa rekrutacja na AGH

AGH, jedna z czołowych uczelni technicznych w Polsce, uruchomiła 3 czerwca elektroniczną rejestrację na studia I stopnia. Przyszłe studentki i studenci mają do wyboru aż 69 kierunków studiów dostępnych na 17 wydziałach. Tegoroczna oferta zawiera również dwie nowości, które mogą szczególnie zainteresować osoby śledzące najnowsze trendy w nauce i technologii.

Nowości w ofercie AGH

  1. Informatyka Medyczna (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

    Ten nowy kierunek odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie automatyzacji diagnostyki medycznej, modelowania procesów biologicznych oraz zarządzania w służbie zdrowia. Cyfryzacja szpitali, systemy teleinformatyczne diagnostyki i terapii, a także informatyczne systemy zarządzania jednostkami służby zdrowia to tylko niektóre z obszarów, w których absolwenci znajdą zatrudnienie.
  2. Komputerowo Wspomagana Inżynieria Materiałów Budowlanych (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

    Kierunek ten skupia się na zdobywaniu specjalistycznej wiedzy w zakresie inżynierii materiałowej, szczególnie materiałów budowlanych, oraz na umiejętnościach posługiwania się narzędziami informatycznymi. Studenci poznają nowoczesne metody projektowania, technologie produkcji i potencjał materiałów budowlanych w różnych gałęziach przemysłu. Program uwzględnia również współczesne wyzwania związane z wpływem gospodarki na środowisko naturalne.

Oferta studiów

Na rok akademicki 2024/2025 AGH przygotowała niemal 5000 miejsc na studiach I stopnia, w tym 4846 na kierunkach prowadzonych w języku polskim i 150 na kierunkach anglojęzycznych. Proces rejestracji w serwisie e-Rekrutacja trwa do 12 września.

Dla absolwentów studiów licencjackich dostępne są również studia II stopnia prowadzące do otrzymania tytułu magistra inżyniera, otwierając możliwość kontynuowania edukacji technicznej bez wcześniejszych studiów inżynierskich. Wydziały Fizyki i Informatyki Stosowanej, Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Energetyki i Paliw oraz Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej oferują te możliwości.

Bonusy dla sportowców

AGH wspiera kandydatów osiągających sukcesy sportowe poprzez przyznanie dodatkowych punktów rekrutacyjnych:

  • Klasa mistrzowska międzynarodowa: +250 punktów
  • Klasa mistrzowska: +250 punktów
  • Pierwsza klasa sportowa: +200 punktów
  • Druga klasa sportowa: +150 punktów

Aby skorzystać z tych bonusów, należy zarejestrować się w systemie e-Rekrutacja i przedstawić zaświadczenie wydane przez uprawniony związek sportowy.

Program „Prymusi AGH”

Najlepsi kandydaci mogą liczyć na dodatkowe korzyści w ramach programu „Prymusi AGH”. Najlepsi maturzyści oraz laureaci olimpiad mogą otrzymać nieodpłatne kursy, szkolenia, tutoring oraz bezpłatne miejsce w akademikach Miasteczka Studenckiego na pierwszy rok studiów.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, w tym harmonogram, zasady, FAQ oraz opis kierunków, są dostępne na stronie rekrutacja.agh.edu.pl.


opublikowano: 2024-06-13
Komentarze
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły
 
Polityka Prywatności