Studia - artykuły

tag
14 uczonych z Uniwersytetu Gdańskiego zostało zaliczonych do grona najbardziej wpływowych 2% naukowców na świecie pod kątem cytowalności ich publikacji przez innych autorów z ich dyscyplin i subdyscyplin. Najnowsze zestawienie TOP 2% opublikowali właśnie w magazynie PLOS Biology autorzy z Uniwersytetu Stanforda, koncernu wydawniczego Elsevier i organizacji SciTech Strategies.
Dr Alicja Bonk z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, oceanografka specjalizująca się w geologii morza, została laureatką nagrody PAGES dla młodych pracowników naukowych (Early-Career Award).
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej wydał decyzję o przyznaniu patentu na wynalazek pt. „Sposób eradykacji bakteryjnych fitopatogenów”, wypracowany w ramach współpracy naukowców Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Wrocławskiej. Twórcami wynalazku po stronie UG są: dr Agata Motyka-Pomagruk, dr Wojciech Śledź, prof. dr hab. Ewa Łojkowska oraz mgr Weronika Babińska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.
Uniwersytet Gdański znalazł się w pierwszej dziesiątce polskich uczelni, które pozyskały największe dofinansowanie z unijnego budżetu na rozwój badań i innowacji w latach 2014-2020 w ramach programu Horyzont 2020. Budżet realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim projektów z programu Horyzont 2020 to niemal 5 milionów EUR, a łącznie uczelnia realizuje 16 takich projektów. Kolejne są w trakcie oceny Komisji Europejskiej lub podpisywania umowy grantowej.
Dr hab. Michał Roch Kaczmarczyk, prof. UG z Zakładu Teorii Socjologicznej i Metodologii Badań Społecznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, autor książki „Aporia wolności. Krytyka teorii społecznej”, został zwycięzcą tegorocznego Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza.
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna (SUPP), działająca przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, to organizacja non-profit, która niesie darmową pomoc prawną osobom, które jej potrzebują.
Prof. dr hab. Ryszard Horodecki, wybitny fizyk i współtwórca informatyki kwantowej z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych i Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej na Uniwersytecie Gdańskim został członkiem prestiżowej organizacji Academia Europaea. Instytucja zrzesza wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki na arenie międzynarodowej koncentrując się na działalności opiniodawczej i doradczej.
„Wrzuceni na głęboką wodę”, bardzo często bez jakiegokolwiek przygotowania, z nudnymi zajęciami, wydłużonym czasem spędzanym przed ekranem oraz wyraźnie obniżonym dobrostanem psychicznym i fizycznym – tak ostatni rok szkolny zakończyli uczniowie, rodzice i nauczyciele, czego dowodzą wyniki badania naukowego „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa”. Celem projektu było znalezienie odpowiedzi m.in. na to, co myślą uczniowie, rodzice i nauczyciele o zdalnym nauczaniu, jak się do niego przystosowali, jakie emocje im towarzyszyły oraz czy otrzymali odpowiednie wsparcie w tym zakresie. W projekcie badawczym współuczestniczy Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
Prof. dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska z Wydziału Biologii UG została nagrodzona Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „naukowiec przyszłości” za realizację kierowanego przez siebie projektu związanego z leczeniem łuszczycy. Jego celem jest poznanie przyczyn tej choroby na poziomie molekularnym oraz może przyczynić się do jej skuteczniejszego leczenia i większego zrozumienia innych przewlekłych chorób zapalnych o podłożu autoimmunologicznym, np. atopowego zapalenia skóry, reumatoidalnego i łuszczycowego zapalenia stawów.
Jak wynika ze wstępnych podsumowań na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 uczelnia przyjęła niemal 10 tysięcy studentów, z czego blisko 8 tysięcy to studenci studiów stacjonarnych. Na pełne dane rekrutacyjne trzeba poczekać, ponieważ tegoroczna rekrutacja na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęła się później, tak aby dostosować terminy do wyników matur i umożliwić maturzystom ubieganie się o miejsce na wymarzonym kierunku.

Projekt przygotowany we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, liderem konsorcjum, Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. i Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego uzyskał dofinansowanie ze środków projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Głównym celem projektu będzie wsparcie naukowców w komercjalizacji i promocji ich badań. Kierownikiem projektu po stronie Uniwersytetu Gdańskiego będzie dr Karol Śledzik – dyrektor CTT UG.
Uniwersytet Gdański uruchomił nowy kierunek studiów podyplomowych, jest to Analiza Danych - Big Data. Kształcenie prowadzone będzie w formie niestacjonarnej
Międzynarodowy projekt „Professional UNcertainty Competence” (PUNC) kierowany przez dr Renatę Orłowską z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał finansowanie w ramach programu Erasmus + Szkolnictwo wyższe. PUNC ma na celu wsparcie i podniesienie wiedzy, kompetencji i umiejętności nauczycieli akademickich w szkoleniu studentów w odnalezieniu siebie w niepewnym środowisku i wciąż zmieniającej rzeczywistości zawodowej. Liderem projektu jest Uniwersytet Gdański.
Telemedycyna, dzięki której możemy zdalnie, bez wychodzenia z domu, uzyskać poradę lekarską, receptę, zwolnienie, czy wykonać niektóre badania diagnostyczne, to wygodne, a czasem jedyne rozwiązanie, pozwalające na kontakt pacjenta ze służbą zdrowia. To, jak ważne jest sprawne funkcjonowanie usług medycznych świadczonych z wykorzystaniem nowoczesnych, mobilnych technologii, pokazały wydarzenia związane z pandemią koronawirusa. Są to jednak usługi, które wymagają nie tylko odpowiednio wykształconych lekarzy oraz informatyków, ale także menadżerów, którzy sprawnie zarządzają całym procesem.
Na Uniwersytecie Gdańskim realizowany będzie projekt Cities as Arenas of Political Innovation in the Strengthening of Deliberative and Participatory Democracy (EUARENAS), którego celem jest odpowiedź na pytanie w jaki sposób oddolne inicjatywy miejskie mogą połączyć elementy demokracji partycypacyjnej i deliberatywnej. Analiza działań lokalnych pozwoli ocenić, na ile możliwe jest połączenie tych dwóch rodzajów demokracji i wypracowanie modelu politycznego opartego na prawdziwym dialogu oraz poszukiwaniu kompromisu. Projekt otrzymał finansowanie Komisji Europejskiej z prestiżowego Programu Horyzont 2020 i będzie realizowany w ramach międzynarodowego konsorcjum.
Na Uniwersytecie Gdańskim realizowany będzie projekt Modifying Institutions by Developing the Gender Equality Plans (MINDtheGEPs), którego celem jest stworzenie na uczelni planu instytucjonalnych działań oraz wypracowanie mechanizmów, prowadzących do promowania równości kobiet i mężczyzn w badaniach i innowacjach. Projekt otrzymał finansowanie Komisji Europejskiej z prestiżowego Programu Horyzont 2020 i będzie realizowany w ramach międzynarodowego konsorcjum.
Wydarzenie odbędzie się 8 lipca o godzinie 11:00 na oficjalnym kanale Facebook Uniwersytetu Gdańskiego.
W rankingu wydziałów prawa opublikowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego znalazł się na 6. miejscu w Polsce wśród uczelni publicznych, w tym na 5. miejscu w dwóch kategoriach: „zdawalność na aplikacje wśród absolwentów” i „kadra”.
W tegorocznej edycji rankingu QS World University Rankings Uniwersytet Gdański utrzymał ubiegłoroczną pozycję w przedziale 801-1000 wśród najlepszych notowanych uczelni z całego świata.
Michał Kowalski, student I roku historii sztuki na Uniwersytecie Gdańskim znalazł się w finale XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Prasowej – Grand Press Photo 2020, organizowanego przez magazyn „Press” i Fundację Grand Press. Fotografia jego autorstwa zakwalifikowała się jako zdjęcie pojedyncze w kategorii „Środowisko”. To ostatni moment, żeby zagłosować na ulubioną pracę. Laureatów nagród poznamy już jutro, 13 maja, podczas internetowej transmisji.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
 
Polityka Prywatności