Termin zakończenia rekrutacji: 2018-09-10

Dodatkowy nabór na studia w UMCS

Zakończyła się rejestracja kandydatów na większości kierunków studiów pierwszego stopnia oraz na studia jednolite magisterskie prowadzone na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Zostały ogłoszone listy rankingowe oraz osób zakwalifikowanych na studia, informacja o wynikach pojawiła się również na kontach kandydatów w systemie IRK. Obecnie trwają dodatkowe nabory. Na kierunkach, na których prowadzona jest jeszcze rekrutacja, pozostało od kilku do kilkunastu wolnych miejsc. Przewidujemy także, że - jak co roku - duży ruch w systemie internetowej rejestracji kandydatów odnotujemy we wrześniu, zwłaszcza gdy zostaną ogłoszone wyniki poprawkowej matury.

Uczelnia jest zadowolona z dotychczasowych wyników rekrutacji. Cieszy niesłabnące zainteresowanie ofertą kształcenia w UMCS oraz wysoki poziom rejestracji – w tym także przez cudzoziemców. Uczelnia rozszerzyła ofertę dla osób zainteresowanych anglojęzycznymi ścieżkami kształcenia, a także wzmocniła dostępne już kierunki poprzez utworzenie na nich nowych, praktycznych specjalności.

UMCS cieszy się również, że może docenić absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających naukę na Uczelni i jednocześnie posiadających osiągnięcia zdobyte jeszcze w szkole. W ramach Własnego Funduszu Stypendialnego mają oni bowiem szansę uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe już od pierwszego roku kształcenia na UMCS.

Podczas tegorocznej rekrutacji największym zainteresowaniem kandydatów (pod względem liczby rejestracji) cieszyły się: Finanse i rachunkowość, Prawo, Psychologia, Anglistyka, Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Informatyka i Ekonomia.

Natomiast pod względem liczby osób przypadających na jedno miejsce w czołówce były: Psychologia – 9,3 osób na jedno miejsce; Anglistyka – 6,6 osób na jedno miejsce; Finanse i rachunkowość – 5,7 osób na jedno miejsce; Jazz i muzyka estradowa – 5,5 osób na jedno miejsce; Lingwistyka stosowana, profil angielski z niemieckim –  5,2 osoby na jedno miejsce; Biologia, specjalność biologia medyczna – 5,2 osoby na jedno miejsce; Pedagogika – 5 osób na miejsce; Logistyka –  4,8 osób na jedno miejsce; Lingwistyka stosowana, profil angielski z hiszpańskim –  4,8 osób na jedno miejsce oraz Biotechnologia –  4,5 osób na jedno miejsce.

Aktualnie otwarta jest rejestracja na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach:
 • Administracja
 • Administracja publiczna, Wydział Zamiejscowy Puławy
 • Archeologia
 • Architektura informacji
 • Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
 • Biology, Specialization: Medical Biology
 • Chemia, specjalność: Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej
 • Chemia techniczna, Wydział Zamiejscowy Puławy studia inżynierskie
 • e-Edytorstwo i techniki redakcyjne
 • Europeistyka
 • Filologia polska
 • Filozofia
 • Fizyka
 • Fizyka techniczna studia inżynierskie
 • Geografia
 • Geoinformatyka
 • Germanistyka
 • Gospodarka Przestrzenna
 • Historia
 • Inżynieria nowoczesnych materiałów studia inżynierskie
 • Kognitywistyka
 • Kreatywność społeczna
 • Politologia
 • Rusycystyka
 • Socjologia
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Stosunki międzynarodowe
 • Tourism Management
 • Turystyka historyczna
 • Ukrainistyka
 • Zarządzanie w politykach publicznych
Cały czas trwa także rekrutacja na poszczególne kierunki studiów II stopnia oraz na studia niestacjonarne.
Szczegółowe zasady przyjęć oraz terminy zakończenia naborów znajdują się w opisach poszczególnych kierunków na stronie – www.irk.umcs.pl.

data ostatniej modyfikacji: 2018-07-27 10:25:15
 
Polityka Prywatności