Termin zakończenia rekrutacji: 2022-09-15

Dodatkowa rekrutacja oraz nabór na studia podyplomowe i II stopnia w UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich. Na kierunkach, na których prowadzona jest dodatkowa rekrutacja, pozostało od kilku do kilkunastu wolnych miejsc. Przewidujemy także, że – jak co roku – duży ruch w systemie odnotujemy we wrześniu.

Zachęcamy maturzystów do aplikowania m.in. na Administrację publiczną, Bezpieczeństwo narodowe, Biologię, Chemię, Europeistykę, Filozofię, Geografię, Germanistykę, Ukrainistykę, Historię, Kognitywistykę, Pedagogikę, Socjologię, Społeczeństwo informacyjne, Stosunki międzynarodowe, Technical Physics czy Turystykę i rekreację. Pełna lista kierunków, na których trwa aktualnie nabór, znajduje się na stronie Systemu Obsługi Rekrutacji (SOR): www.rekrutacja.umcs.pl   
Na większości kierunków studiów I stopnia planujemy zakończenie naboru w połowie września, jednak zachęcamy do sprawdzania harmonogramów i zasad przyjęć znajdujących się w indywidualnych opisach poszczególnych kierunków na stronie SOR. 

Zbliżający się wrzesień to także standardowo czas rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia oraz studia podyplomowe. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z tegorocznymi nowościami, którymi są E-edytorstwo i techniki redakcyjne oraz Biology, specialization: Molecular biology. Pełen katalog oferty edukacyjnej II stopnia na UMCS znajduje się na stronie: https://rekrutacja.umcs.pl/studia-ii-stopnia/katalog-kierunkow-studia-ii-stopnia/  

Warto wspomnieć również o studiach podyplomowych, które zajmują ważne miejsce w ofercie edukacyjnej UMCS. Kierunki studiów podyplomowych przygotowane zostały w oparciu o wymagania współczesnego rynku pracy oraz potrzeby i oczekiwania kandydatów, którym coraz częściej zależy na poszerzaniu swojej wiedzy, doskonaleniu umiejętności zawodowych, zyskaniu nowych kwalifikacji czy rozwijaniu zainteresowań. Studia te są rozwiązaniem, które z jednej strony pozwala podnieść swoją wartość na rynku pracy, a z drugiej daje szansę na osobisty rozwój. Pomagają one również rozwijać ścieżkę kariery i są szansą na zdobycie lepszej posady, zaś wypalonym zawodowo dają możliwość odświeżenia wiedzy lub zmiany zawodu.

Obecnie w ofercie kształcenia UMCS znajduje się niemal 70 kierunków studiów podyplomowych realizowanych na wszystkich wydziałach oraz w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców. Wśród nich oprócz kierunków cieszących się od dawna dużą popularnością, jak np. Coaching i mentoring, Rachunkowość, Menedżer XXI wieku czy Logopedia, znajduje się również tegoroczna nowość – Metodyka i metodologia pracy socjalnej.

Aktualnie trwa rekrutacja na 35 kierunków studiów podyplomowych, w tym m.in. na: Grafikę komputerową i DTP (do 2 października), Programowanie i bazy danych (do 2 października), Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (do 28 września) czy Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką (2 października).

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych kierunków studiów, zasad naboru oraz harmonogramów rekrutacyjnych są dostępne na stronie:  www.rekrutacja.umcs.pl oraz w Zespole ds. Studiów Podyplomowych, tel. 81 537 58 45, e-mail studia.podyplomowe@mail.umcs.pl.

data ostatniej modyfikacji: 2022-08-19 12:33:38

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności