Termin zakończenia rekrutacji: 2023-02-20

Rekrutacja zimowa na studia II stopnia oraz podyplomowe na UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej prowadzi zimowy nabór na część kierunków II stopnia. Zapisy od 30 stycznia do 20 lutego.

Już 30 stycznia br. rozpocznie się internetowa rejestracja kandydatów na wybrane 3-semestralne studia II stopnia na UMCS. Zainteresowani będą mogli wybrać spośród czterech kierunków: geoinformatyki oraz gospodarki przestrzennej z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, a także fizyki technicznej czy inżynierii nowoczesnych materiałów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Gospodarka przestrzenna to studia poszerzające wiedzę dotyczącą planowania i kształtowania przestrzeni. Kształcenie na tym kierunku ukierunkowane jest na analizę zjawisk społecznych i ekonomicznych w przestrzeni geograficznej oraz na rozszerzanie i doskonalenie warsztatu planistycznego. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: rewitalizacja urbanistyczna, zarządzanie środowiskiem, kształtowanie i zarządzanie obszarami metropolitarnymi czy polityka miejska.

Studia na kierunku geoinformatyka rozwijają i poszerzają umiejętności sprawnego posługiwania się Systemami Informacji Geograficznej oraz powiązanymi z nimi systemami bazodanowymi i informatycznymi. Główny nacisk położony jest na aplikacyjność narzędzi geoinformatycznych przydatnych w analizach i badaniach problemów geoprzestrzennych z różnych dziedzin – nauk o środowisku, planowania przestrzennego, biznesu itp.

Kształcenie na fizyce technicznej rozwija wiedzę dot. zaawansowanych narzędzi, programów oraz systemów informatycznych, które wykorzystuje się we współczesnej fizyce, technologii czy medycynie. To 3 semestry wypełnione eksperymentami, poznawaniem zaawansowanych technik pomiarowych czy obsługi zaawansowanej, specjalistycznej aparatury.

Studia na kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów dają możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie nowoczesnych materiałów. Kształcenie ukierunkowane jest na poznanie zaawansowanych technologii, na których opierają się już nie tylko wielkie zakłady przemysłowe, ale coraz częściej także mniejsze, rzemieślnicze dotychczas dziedziny (np. jubilerstwo).

Szczegółowy harmonogram rekrutacji wraz z opisem wszystkich kierunków i listą niezbędnych dokumentów znajduje się na stronie internetowej: www.rekrutacja.umcs.pl

Podczas zimowego naboru trwa także rekrutacja na niektóre kierunki studiów podyplomowych, na których słuchacz może uzupełnić dotychczas zdobytą wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Obecnie prowadzimy nabór na takie kierunki jak: analiza danych, diagnoza i terapia neuropsychologiczna, historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli, lider zarządzania kryzysowego, mediacja szkolna i sądowa, muzealnictwo, nauczanie języka polskiego jako obcego, nauczanie matematyki, neurologopedia, ochrona danych osobowych, podyplomowe studium prawa podatkowego, psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym, social media marketing, tłumaczenie ustne (język angielski). Rejestracja w systemie rekrutacyjnym potrwa do 31 stycznia 2023 r., z wyjątkiem trzech kierunków: muzealnictwo, nauczanie języka polskiego jako obcego oraz tłumaczenie ustne (język angielski), gdzie termin ten upływa 15 lutego br.


Wszystkie informacje dotyczące oferty studiów podyplomowych, terminarz rekrutacji oraz cennik znajdują się na stronie internetowej: https://rekrutacja.umcs.pl/studia-podyplomowe/

data ostatniej modyfikacji: 2023-01-19 10:37:03
 
Polityka Prywatności