Nawet student pracujący w garażu może dostać grant!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chciałoby, żeby o grant badawczy nie musiał występować wydział, instytut czy inna sformalizowana jednostka, ale samodzielny zespół badawczy lub nawet pojedyncza osoba - powiedziała minister nauki Barbara Kudrycka.

"Nawet studenci, którzy w garażu chcą pracować, aby zrealizować jakiś projekt, a będą mieć ciekawy pomysł, oceniony wysoko, będą mogli otrzymać nie tylko grant, ale nawet dotację statutową na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności" - podkreśliła Kudrycka.

Minister nauki objęła patronatem III Konferencję Naukowo- Techniczną Doktorantów i Młodych Naukowców pt. "Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki", zorganizowaną na Politechnice Warszawskiej. Kudrycka zapewniła w rozmowie, że planowana reforma nauki ułatwi pracę młodym naukowcom i pomoże im się swobodnie rozwijać. Jak podkreśliła, rząd planuje zwiększyć nakłady na badania naukowe, a w tym procesie zwróci szczególną uwagę na potrzebę wspierania młodych, pomysłowych naukowców.

"Apeluję do nich, aby w 2009 r. monitorowali stronę internetową, ponieważ tam będą ogłaszane specjalne programy dla młodych naukowców" - powiedziała minister. Jak dodała, zbyt mało osób korzysta też z już istniejących programów, np. z programu mobilności kadry akademickiej, pozwalającego uczestniczyć w międzynarodowych badaniach.

Minister zapowiedziała też ujednolicenie i zobiektywizowanie kryteriów przyznawania grantów na badania naukowe. Jej zdaniem, pozwoli to przebić się młodym naukowcom, którzy nie mają na razie znaczącego dorobku, ale mają oryginalny pomysł i talent.

Na konferencji wyniki swoich badań dotyczących m.in . mechaniki, energetyki, informatyki, architektury i inżynierii biomedycznej zaprezentowało ok. 90 doktorantów i młodych pracowników naukowych z całej Polski.

"Konferencja skierowana jest do doktorantów, młodych pracowników naukowych i studentów ostatnich lat studiów magisterskich. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny z naciskiem na nauki techniczne oraz na matematykę stosowaną. Chcieliśmy skupić w jednym miejscu osoby reprezentujące różne dziedziny nauki po to, żeby mogły poznać się, wymienić doświadczenia i żeby w przyszłości mogły tworzyć interdyscyplinarne zespoły badawcze" - powiedział  przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji dr Artur Badyda.

Jego zdaniem, tego typu impreza daje młodym naukowcom szansę uczestnictwa w profesjonalnej konferencji naukowej, zaprezentowania swoich osiągnięć i skonfrontowania ich z wynikami badań rówieśników.

Jak tłumaczyła sekretarz komitetu organizacyjnego Katarzyna Piaskowska, prezentacja referatów pozwala uczestnikom konferencji ćwiczyć publiczne wystąpienia. "Ponadto wszystkie referaty są recenzowane i zostaną wydane jako materiały konferencyjne. Publikacje te są punktowane według klasyfikacji ministerstwa nauki jako artykuły naukowe" - powiedziała  Piaskowska. (PAP)


data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 21:08:28
Komentarze
 
Polityka Prywatności