Technologie cyfrowe w animacji kultury - jedyne tego typu studia w Polsce oferowane przez UMCS

Studia „Technologie cyfrowe w animacji kultury” są unikatowe w skali ogólnopolskiej, gdyż stanowią jedyną tego typu propozycję w kraju – żaden inny uniwersytet czy uczelnia niepubliczna nie prowadzą studiów poświęconych stosowaniu narzędzi cyfrowych w animowaniu i badaniu zjawisk kulturowych.

Studia stacjonarne II stopnia (4 semestry) prowadzone w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UMCS.

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w nowoczesnych instytucjach kultury wykorzystujących techniki multimedialne; w nowych ośrodkach animujących praktyki kulturalne z wykorzystaniem technologii ICT, takich jak medialaby, portale internetowe i różne serwisy sieciowe zajmujące się problematyką kulturalną, inkubatory przedsiębiorczości oraz instytucje digitalizujące dziedzictwo kulturowo-historyczne Polski i Europy.

Program studiów zakłada wyposażenie studentów w kompetencje umożliwiające im aktywne uczestnictwo oraz pracę animacyjną w zakresie kultury i edukacji. Oferta poszerzona jest też o kształtowanie umiejętności związanych z sieciowymi kanałami komunikacji oraz nowoczesnymi formami zarządzania wiedzą i działalnością kulturalną.

Program kształcenia skupia się na 9 modułach tematycznych: Grafika komputerowa w praktykach kulturowych, Animacje komputerowe w działaniach kulturalnych (także w cyberprzestrzeni), Wizualizacja zjawisk kulturowych, Techniki wideo w tworzeniu treści kulturalnych dla Internetu, Tworzenie tekstów elektronicznych dla portali internetowych poświęconych kulturze, Film i nowe media w kulturze, Cyfrowe narzędzia badania kultury, Wybrane aspekty dziejów kultury i sztuki, Zarządzanie i design w kulturze.


data ostatniej modyfikacji: 2017-03-22 11:20:04
Komentarze
 
Polityka Prywatności