Studia - artykuły

Uniwrsytet SWPS wśród nalepszych ośrodków badawczych w Polsce

Kategorią A, oznaczającą przynależność do najlepszych ośrodków badawczych w Polsce, wyróżniono Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie oraz wszystkie wydziały zamiejscowe: w Sopocie, Katowicach, Poznaniu. Nasz uniwersytet znalazł się w ścisłej elicie polskiej nauki, do której zalicza się zaledwie 5 proc. jednostek w kraju wyróżnionych kategorią A+. W grupie nauk humanistyczno-społecznych o profilu społecznym tylko 3 jednostki otrzymały najwyższą ocenę, w tym II Wydział Psychologii we Wrocławiu i warszawski Wydział Psychologii.

Wizytówka polskiej nauki - prestiżowa kategoria A+

Na 993 ośrodki badawcze zaledwie 47 otrzymało prestiżową kategorią A+. II Wydział Psychologii we Wrocławiu potwierdził swoją silną pozycję z 2013 r. - nadal jest najlepszą jednostką w kraju prowadzącym badania w obszarze nauk społecznych. Do tego elitarnego grona, będącego wizytówką polskiej nauki, dołączył w tym roku warszawski Wydział Psychologii.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), odpowiedzialny za ocenę parametryczną, docenił wybitne osiągnięcia naukowe i twórcze w obydwu ośrodkach, wysoką jakość badań naukowych, publikacje w renomowanych czasopismach naukowych w Polsce i na świecie, aktywność pracowników naukowo-badawczych zdobywających krajowe i międzynarodowe granty badawcze.

W podsumowaniu tegorocznej oceny Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego, odwołał się do wyników parametryzacji z 2013 r.: "Wyraźnie wzrosła liczba jednostek z najwyższą kategorią: A+. Jest coraz większa część środowiska naukowego, która dorównuje standardom światowym".

Cztery wydziały wśród najlepszych ośrodków w kraju

W obszarze nauk humanistycznych i społecznych wysoką kategorię A przyznano 84 ośrodkom naukowym. Kategoria A oznacza pozytywną ocenę m.in. potencjału naukowego oraz publikacji w prestiżowych pismach. Tym bardziej więc cieszy, że każdy z wydziałów zamiejscowych spełnia podane kryteria i plasuje się w ścisłej czołówce najlepszych ośrodków naukowych w kraju.

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych w grupie nauk humanistyczno-społecznych o profilu filologicznym otrzymał kategorię A jako jedyna jednostka pochodząca z uczelni niepublicznej. Wydział Prawa otrzymał kategorię B.

Przyznane kategorie to ważny miernik sukcesów badawczych. Od nich zależy także wysokość finansowania danej jednostki naukowej.


data ostatniej modyfikacji: 2018-02-27 12:46:32
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
UMCS_220.jpg
ASW_220_v2.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
 
Polityka Prywatności