Piątego czerwca startuje rekrutacja na UJ

Najstarsza polska uczelnia czeka na nowych studentów. Rekrutacja na Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna się 5 czerwca o godzinie 12.

- Uniwersytet Jagielloński idzie w kierunku elitarności, umiędzynarodowienia i dostosowania swojej oferty edukacyjnej do trendów światowych - podkreślał prorektor Armen Edigarian. - Aby mieć dobrych studentów musimy mieć dobrych kandydatów i dlatego UJ od dwóch lat podnosi minimalny próg punktowy. Za rok będziemy już przyjmowali na studia tylko te osoby, które zdawały rozszerzony egzamin maturalny - tłumaczył.

W roku akademickim 2018/2019 oferta edukacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego poszerzy się o 14 nowych kierunków: biofizykę molekularną i komórkową, latynoamerykanistykę, organizację i ekonomikę ochrony zdrowia, studia polsko-ukraińskie, Global and Development Studies, Earth Sciences in a Changing World, chemię medyczną, kulturoznawstwo: studia nad buddyzmem współczesnym, Asian studies: Korean Studies, Drug Discovery and Development, Environmental Protection and Management, Intellectual Property and New Technologies, International Security and Development, kulturoznawstwo: Comparative Heritage Studies. Warte podkreślenia jest to, że 8 z nich to kierunki prowadzonych w języku angielskim.

Więcej danych na temat oferty dydaktycznej UJ znaleźć można na stronie www.erk.uj.edu.pl, a przydatne informacje o procesie rekrutacji, kryteriów przyjęć oraz wymaganych dokumentów dostępne są na stroniewww.rekrutacja.uj.edu.pl.

Podczas spotkania przedstawiono także najważniejsze daty tegorocznej rekrutacji:

jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia:

  • 5 czerwca - start rejestracji
  • 6 lipca - koniec rejestracji
  • 13 lipca - ogłoszenie wyników

studia drugiego stopnia:

  • 5 czerwca - start rejestracji
  • 15 lipca - koniec rejestracji
  • 20 lipca - ogłoszenie wyników

Nabory uzupełniające dla studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich zaczną się już w lipcu. Rejestracja na nie rozpocznie się 23 lipca.

Rekrutację na studia poprzedziła kampania promocyjna #misjaUJ, której bohaterami jest grupa studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej informacji o rekrutacji


data ostatniej modyfikacji: 2018-06-05 09:34:01
Komentarze
 
Polityka Prywatności