Studia - artykuły

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dynamicznie rozwija się od 2000 r. Stanowi jeden z dwóch największych wydziałów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – nowoczesnym ośrodku akademickim, z ponad dwustuletnią historią. Na studia na Wydziale Nauki o Zdrowiu przyjmowanych jest rocznie około 1300 studentów. Dlaczego tak wiele osób wybiera studia na WNoZ-ie?

Na Wydziale odbywa się kształcenie na pięciu kierunkach studiów: dietetyce, pielęgniarstwie, położnictwie, ratownictwie medycznym oraz zdrowiu publicznym. Nauczanie realizowane jest w systemie dwustopniowym. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną, stale rozwijającą swoje kompetencje kadrę naukowo-dydaktyczną, co wpływa na wysoki poziom kształcenia realizowanego na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM.

Kolejnym atutem WNoZ-u jest wprowadzenie na kierunku zdrowie publiczne nowego, autorskiego programu studiów, dostosowanego do standardów europejskich. Zajęcia, odbywające się w ramach tego programu, umożliwiają studentom m.in. rozwój kompetencji miękkich i sprofilowanych pod kątem pracy w biznesie. W roku akademickim 2017/2018 na studiach I i II stopnia wprowadzony został moduł przedmiotów z cyklu KOP! - Kompetencji Oczekiwanych przez Pracodawców oraz przedmioty w języku angielskim. Dzięki wdrożonemu, na początku tego roku akademickiego "Pilotażowemu programowi rozwoju liderów zdrowia publicznego - Strenghts-based leadership", opartemu na diagnozie talentów i mocnych stron według idei Instytutu Gallupa, studenci mają możliwość rozwinąć swoje umiejętności przywódcze poprzez kontakt z doświadczonymi coachami. Dzięki spotkaniom z certyfikowanymi przez Instytut Gallupa trenerami, studenci mogą odkryć i wzmocnić swoje dominujące cechy oraz znaleźć odpowiednią dla siebie, przyszłą ścieżkę kształcenia.

Na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku zdrowie publiczne realizowane są obecnie 4 specjalności do wyboru: Badania kliniczne i ocena technologii medycznych, Promocja Zdrowia, Zarządzanie w Ochronie Zdrowia oraz ścieżka ogólna.

Program studiów na kierunku zdrowie publiczne przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy oraz pełnienia przez nich ról liderów zdrowia publicznego. Studenci nabywają kompetencje oczekiwane przez pracodawców. Nowy program na kierunku zdrowie publiczne WNoZ-u jest zgodny z modelem kształcenia wypracowanym przez organizację ASPHER - The Association of Schools of Public Health in the European Region - Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego w Europie, do którego należy Oddział Zdrowia Publicznego WNoZ WUM.

W 2017 r. Oddział Zdrowia Publicznego WNoZ WUM otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przeprowadzenie międzynarodowej akredytacji Agency for Public Health Education Accreditation, której proces rozpoczął się w tym roku. To duże wyróżnienie dla Wydziału, dotychczas żadna z polskich uczelni nie posiada tego rodzaju akredytacji.

Wyróżnikiem kierunku pielęgniarstwo WNoZ-u jest natomiast, funkcjonujący w ramach programu studiów, moduł pedagogiczny, pozwalający absolwentom prowadzić zawodowe kształcenie pielęgniarek. W ramach kierunku realizowany jest również szeroki moduł kształcenia geriatrycznego, skupiający się na przygotowaniu studentów do opieki nad osobami starszymi, co ma duże znaczenie wobec współczesnego wyzwania, przed jakim stoi Polska i świat - procesu szybkiego starzenia się społeczeństwa.

Imponującą jest baza naukowo-dydaktyczna Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, składająca się z 25 jednostek - dobrze wyposażonych zakładów i klinik, prowadzących szeroką działalność naukowo-dydaktyczną oraz ciekawe projekty badawcze, cenne dla rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Zajęcia dydaktyczne na kierunku dietetyka Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM organizowane są we współpracy z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego WNoZ WUM oraz szeregiem innych ważnych klinik, m.in. Kliniką Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Kliniką Diabetologii i Chorób Wewnętrznych I Wydziału Lekarskiego WUM, Kliniką Onkologii i Hematologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, Kliniką i Zespołem Żywieniowym Instytutu Hematologii i Transfuzji w Warszawie, czy Kliniką Psychiatryczną WNoZ WUM. Szeroki dostęp studentów do zróżnicowanej bazy klinicznej stanowi czynnik wyróżniający dietetykę WNoZ-u na tle kierunków związanych z dietetyką, prowadzonych przez inne uczelnie w Polsce.

Wydział Nauki o Zdrowiu WUM prowadzi szeroką współpracę w zakresie ratownictwa medycznego z ukraińskimi uniwersytetami medycznymi: Iwano-Frankiwskim Narodowym Uniwersytetem Medycznym oraz Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Medycznym (w maju br. podpisane zostały formalne umowy o współpracy). Zakład Ratownictwa Medycznego WNoZ WUM organizuje m.in. cykliczne konferencje, pod nazwą "Ratownictwo Medyczne i Medycyna Ratunkowa w Polsce i na Ukrainie", odbywające się zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. To jedyna taka, w obu krajach, inicjatywa naukowa, której celem jest wymiana doświadczeń międzynarodowych w zakresie ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej, a także zasad funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego.

Bogata oferta studiów, wysoki poziom kształcenia - realizowanego przez wykwalifikowaną kadrę, autorskie programy nauczania, możliwość udziału w interesujących projektach i wydarzeniach naukowych, rozwinięta współpraca międzynarodowa, dostęp studentów do nowoczesnej aparatury medycznej i praktycznej wiedzy oraz szeroka działalność studencka, realizowana w ramach Samorządu Studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM i licznych Studenckich Kół Naukowych WNoZ-u (obecnie jest ich ponad 20!), to jedne z głównych atutów Wydziału, którymi kierują się kandydaci na studia, rekrutujący na kierunki WNoZ-u: dietetykę, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne czy zdrowie publiczne.

Więcej szczegółów na temat programu studiów i działalności Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego znajdziecie na stronie: www.wnoz.wum.edu.pl

Zasady rekrutacji są dostępne pod adresem: www.rekrutacja-info.wum.edu.pl

Bieżące informacje na temat organizowanych przez Wydział wydarzeń oraz ciekawostki ze studenckiego życia pojawiają się na fanpage-u WNoZ-u: www.facebook.com/WNoZ.WUM/

Autorzy:

mgr Dominika Robak, specjalista ds. promocji Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib, Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu, kierownik Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia, Warszawski Uniwersytet Medyczny


data ostatniej modyfikacji: 2018-06-28 12:29:56
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
agh_pl_220_300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności