Obsługa celna w transporcie międzynarodowym - studia podyplomowe w ASzWoj

Deregulacja zawodu AGENTA CELNEGO pozwala na uzyskanie licencji do wykonywania zawodu po uzyskaniu dyplomu studiów podyplomowych w specjalności obsługa celna. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Studia przeznaczone są dla pracowników podmiotów gospodarczych pragnących uzyskać nowe kompetencje zawodowe lub podwyższyć kompetencje już posiadane w zakresie problematyki handlu zagranicznego, obsługi celnej obrotu towarowego z zagranicą, transportu i spedycji międzynarodowej.

Zdobyta wiedza kwalifikuje Absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z obsługą celną podmiotów gospodarczych, organizowaniem procesów transportowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym i handlowym oraz w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne w handlu międzynarodowym. Studia zapewniają przygotowanie do pracy w dziedzinie zarządzania procesami obrotu towarowego UE - państwa trzecie. Absolwent może się ubiegać o zatrudnienie na stanowiskach menedżerów logistyki, jak również po złożeniu wniosku uzyskać wpis na listę AGENTÓW CELNYCH. Dostarczona wiedza umożliwia również podejmowanie prac badawczych z dziedziny logistyki systemów gospodarczych, transportu i spedycji oraz obsługi celnej handlu międzynarodowego.

Program modułowy:
Moduł 1. Unijne prawo celne obrotu towarowego z zagranicą – 30h

Moduł 2. Handel zagraniczny – wybrane zagadnienia – 15h

Moduł 3. Obsługa celna międzynarodowego łańcucha dostaw – 30h

Moduł 4. Uwarunkowania współczesnego transportu międzynarodowego – 15h

Moduł 5. Spedycja – regulacje i dokumenty – 15h

Moduł 6. Transport - wybrane technologie – 15h

Moduł 7. Wspólnotowa Taryfa Celna – 15h

Moduł 8. Zgłoszenia celne – 15h

Moduł 9. Uproszczenia celne w handlu zagranicznym – 15h

Moduł 10. Podatki w międzynarodowym obrocie towarowym– 15h

Czas trwania:  2 semestry (180 godz.), 8 zjazdów (październik - maj) i sesja na początku czerwca.
Zasady naboru:  Studia dla osób posiadających wykształcenie wyższe, co najmniej pierwszego stopnia na kierunkach logistyka, zarządzanie lub ekonomia. Według kolejności zgłoszeń.
Opłaty: opłata jednorazowa 3800 zł lub semestralnie 2 x 1920 zł, albo miesięcznie 8 x 495 zł.

Dodatkowe informacje: Studia prowadzone są w systemie zaocznym. Zajęcia są realizowane podczas dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela) po 4 razy w semestrze w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów. 9. zjazd w czerwcu połączony z uroczystością zakończenia studiów.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie kształcenia i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego (nie ma obowiązku pisania pracy końcowej).

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia tych studiów – zgodnie z regulacją prawną zawartą w przepisach „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Na podstawie tego świadectwa następuje wpis na listę agentów celnych w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie.

UBIEGŁOROCZNA EDYCJA ZOSTAŁA WYSOKO OCENIONA PRZEZ FACHOWCÓW, ZARÓWNO URZĘDNIKÓW, JAK I PRZEDSIĘBIORCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH AGENTÓW CELNYCH.

Studia podyplomowe:  Obsługa celna w transporcie międzynarodowym
Organizator:  Wydział Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj
Opiekuni programowi:  dr Izabella TYMIŃSKA, dr Jacek KUROWSKI
Informacje szczegółowe: tel. 603440446 mail: i.tyminska@akademia.mil.pl


data ostatniej modyfikacji: 2018-10-16 09:47:38
Komentarze
 
Polityka Prywatności