Wychowanie fizyczne – nowy kierunek studiów na UMCS

Kandydacie! Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powstał nowy kierunek kształcenia – wychowanie fizyczne. Będą to studia I stopnia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Zamiejscowym w Puławach zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Profesjonalna kadra dydaktyczna pomoże ci zgłębić wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej, podstaw nauk medycznych, ale również pedagogiki i psychologii, etyki, a nawet w niezbędnym wymiarze (i z możliwością samodzielnego profilowania pod kątem planowanej przyszłości zawodowej) prawa i ekonomii.

Inne atuty

Będziesz miał możliwość zdobyć doświadczenie, odbywając praktyki Klubie Sportowym Wisła Puławy, Klubie Sportowym Azoty Puławy S.A. bądź w szkołach podstawowych oraz ponadgimnazjalnych w Puławach. Dodatkowo po ukończeniu studiów będziesz mógł się wykazać znajomością wybranego języka obcego na poziomie B2, co umożliwi ci podjęcie pracy także za granicą.

Zdobyte na tym kierunku kwalifikacje pozwolą ci w przyszłości osiągnąć zawodowy sukces!

Co możesz robić po studiach?

Ukończenie kierunku przygotuje cię do:

  • podjęcia pracy nauczyciela przedmiotu wychowanie fizyczne w szkołach na różnym poziomie kształcenia,

  • prowadzenia innych zajęć ruchowych,

  • pracy w klubach sportowych, siłowniach, salach fitness itp.,

  • pracy w jednostkach organizacyjnych zajmujących się szeroko rozumianą kulturą fizyczną,

  • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze.

Zasady kwalifikacji

Studia pierwszego stopnia stacjonarne:

  • jeden przedmiot maturalny spośród wymienionych: biologia, chemia, fizyka, język polski

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne:

  • rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc

Ważne! Z uwagi na charakter studiów warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

Sprawdź pełną ofertę na stronie: https://irk.umcs.lublin.pl/


data ostatniej modyfikacji: 2019-02-12 11:49:19
Komentarze
 
Polityka Prywatności