Uniwersytet Jagielloński otrzymał status Uniwersytetu Europejskiego

Sieć UNA Europa - zrzeszająca 7 wiodących uczelni europejskich, w tym Uniwersytet Jagielloński - jest jednym z 17 konsorcjów, które nagrodzono w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej "European Universities". Dzięki otrzymanym środkom będą one ze sobą współpracowały m.in. w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności naukowców, studentów i pracowników administracji.

Jak informuje na swojej stronie Komisja Europejska, celem inicjatywy jest zintegrowanie nowego pokolenia kreatywnych Europejczyków, którzy będą w stanie współpracować w różnych językach, ponad granicami państw i dyscyplinami, aby sprostać ogromnym wyzwaniom społecznym i niedoborom wykwalifikowanej kadry w Europie. Pomysłodawcą projektu był prezydent Francji Emmanuel Macron, który zaproponował, aby utworzyć do 2024 roku 20 międzynarodowych sieci uczelni. Na realizację 1. edycji konkursu, finansowanego z programu Erasmus+, przeznaczono 85 mln euro.

W konkursie wnioski złożyły 54 konsorcja, w których składzie znalazło się ponad 300 instytucji szkolnictwa wyższego z 31 państw europejskich. Każda z 17 nagrodzonych sieci otrzyma trwający 3 lata grant w wysokości 5 mln euro. Dzięki temu uczelnie będą mogły zacieśnić współpracę oraz umożliwić studentom w ramach jednego toku studiów korzystanie z oferty uczelni tworzących konsorcjum i łączenie studiów w kilku unijnych krajach. Uniwersytety Europejskie mają zacząć działać już od najbliższego roku akademickiego.

UNA Europa jest powstałym w 2018 r. związkiem 7 wiodących uczelni europejskich: Katolickiego Uniwersytetu Lowańskiego (Belgia), Uniwersytetu Paryskiego 1 (Francja); Uniwersytetu Complutense w Madrycie (Hiszpania), Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego (Niemcy), Uniwersytetu Edynburskiego (W. Brytania), Uniwersytetu Bolońskiego (Włochy) i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Jesteśmy zaszczyceni, że znaleźliśmy się w gronie pierwszych europejskich uniwersytetów wybranych do kształtowania przyszłości szkolnictwa wyższego na Starym Kontynencie. Sieć UNA Europa skupia uniwersytety, na których od niemal tysiąca lat kultywowane są edukacja oraz europejskie tradycje intelektualne. Wspólne dziedzictwo i chęć kształtowania przyszłości Europy mają fundamentalne znaczenie dla strategii i misji sieci. Społeczność akademicka i studencka uniwersytetów zrzeszonych w UNA Europa będzie liczyć będzie prawie pół miliona osób, do których należy doliczyć kilka milionów studentów on-line - mówi prof. Peter Lievens, prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lowańskiego.

UNA Europa ma na celu stworzenie unikatowej formy współpracy, w ramach której prowadzone będą wspólne badania naukowe, programy edukacyjne oraz działania na rzecz społeczności lokalnych i społeczeństwa europejskiego. Działania sieci mają nie tylko znacznie wykraczać poza istniejące standardy uniwersyteckiej współpracy międzynarodowej, ale stworzyć w tym kontekście całkowicie nową jakość. Przedsięwzięcia obejmować będą tworzenie nowych, wspólnych form edukacyjnych, skierowanych zarówno do studentów, jak i szerokiej publiczności, prowadzenie badań interdyscyplinarnych w prawdziwie międzynarodowym otoczeniu, z wykorzystaniem infrastruktury wszystkich członków UNA EUROPA oraz wypracowanie innowacyjnych sposobów transferu wiedzy, zarówno we współpracy z przemysłem, jak i innymi podmiotami.


data ostatniej modyfikacji: 2019-06-26 12:59:39
Komentarze
 
Polityka Prywatności