Filologia angielska z językiem chińskim - ciekawa specjalność w Akademii WSB

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej przygotowała dla kandydatów bardzo ciekawą i przyszłościową specjalność na kierunku Filologia angielska - Filologia angielska z językiem chińskim.

Studia na specjalności filologia angielska z językiem chińskim pozwalają absolwentom zdobyć wykształcenie ogólno-humanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie języka głównego (język angielski) oraz języka chińskiego w zakresie pozwalającym na swobodne posługiwanie się nimi w praktyce zawodowej. W przypadku angielskiego jest to doskonalenie znajomości języka, a w przypadku chińskiego – to intensywna nauka od podstaw. Studenci zdobywają wiedzę o kulturze, literaturze i historii krajów anglojęzycznych., poznają realia społeczno-kulturowe Chin i krajów Azji Wschodniej. W trakcie zajęć studenci korzystają z najnowszych narzędzi technologicznych wspierających naukę języków. Należą do nich: platforma Moodle, tablice interaktywne, e-learning.

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

  • historii Chin i krajów Azji Wschodniej
  • kultury obszaru języka chińskiego,
  • podstaw translatoryki,
  • słownictwa angielskiego i chińskiego oraz struktur językowych niezbędnych do porozumiewania się oboma językami

Absolwent specjalności potrafi:

  • formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów,
  • przedstawić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, swobodne wyrazić sądy, opinie, argumenty.
  • wykorzystywać słownictwo specjalistyczne niezbędne do pracy w środowisku pracy,
  • wykonywać elementarne tłumaczenia pisemne oraz ustne.

data ostatniej modyfikacji: 2019-07-10 10:17:12
Komentarze
 
Polityka Prywatności