Pedagogika II stopnia - nowość w UPJPII

Logo i podpis 200

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie rozszerza ofertę kształcenia na studiach II stopnia o kierunek Pedagogika.

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią –zostań wychowawcą – pracuj z osobami wykluczonymi społecznie. Zdobądź możliwość pracy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, świetlicach terapeutycznych, aresztach śledczych i innych placówkach o charakterze resocjalizacyjnym i terapeutycznym

Tanatopedagogika – studia dla wszystkich osób chcących zdobyć  wiedzę w zakresie wspierania i pracy z  osobami terminalnie chorymi, ich rodzinami i otoczeniem. Przygotowujące do pracy w hospicjach dla dzieci i osób dorosłych, opiece domowej, organizacjach pozarządowych, zakładach opiekuńczo-leczniczych i innych placówkach o charakterze opiekuńczo-terapeutycznych.

Więcej informacji:

STUDIA WYŻSZE 
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

Informacja telefoniczna i punkt informacyjny czynny: od wtorku do piątku w godz. od 9:30 do 13:30, tel: 12 370 86 17


data ostatniej modyfikacji: 2019-08-01 10:28:42
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni

Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura SGGW - zaplecze naukowo-badawcze

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
 
Polityka Prywatności