Uniwersytet Jagielloński jednym z 10 laureatów pierwszego konkursu w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Uniwersytet Jagielloński

30 października 2019 r. w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie spośród 20 najlepszych uczelni w Polsce zostało wyłonionych 10, których zadaniem będzie dążenie do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Aby im to ułatwić w latach 2020–2026 będą otrzymywać subwencję zwiększoną o 10%.

W tej prestiżowej grupie uczelni, której powstanie przewidziano w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Konstytucja dla Nauki lub Ustawa 2.0) znalazł się Uniwersytet Jagielloński.

Oto komentarz prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych, prof. dr. hab. Stanisława Kistryna:

Udział w programie „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” stał się dla Uniwersytetu Jagiellońskiego okazją do przemyślenia na nowo wieloletniej strategii, głównie w obszarze badań naukowych, ale także pozostałych elementów misji uczelni. Podstawowy nacisk kładziemy na kompleksową, ścisłą współpracę międzynarodową, tak przez bezpośrednie kontakty grup badawczych, jak i poprzez wieloaspektowe formy współdziałania w ramach sieci i zrzeszeń uniwersytetów z Europy i świata. W ramach projektu zaproponowaliśmy opracowanie i wdrożenie szeregu nowatorskich pomysłów zmierzających do optymalizacji strukturalnej i funkcjonalnej uczelni, które jak widać znalazły uznanie w gronie międzynarodowych ekspertów, którym projekt miałem przyjemność osobiście prezentować. Następne lata powinny być więc czasem intensywnego rozwoju naszej uczelni, w który zaangażowana będzie cała społeczność akademicka, która także będzie tego rozwoju bezpośrednim beneficjentem.

10 pierwszych w Polsce uczelni badawczych to: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Gdański Uniwersytet Medyczny, politechniki: Gdańska, Śląska i Warszawska; uniwersytety: Wrocławski, UAM w Poznaniu, Jagielloński, Warszawski, UMK w Toruniu.

Jednym z najważniejszych kryteriów podczas oceny wniosków w konkursie były plany rozwoju uczelni i zaproponowane działania, które pozwolą podnieść poziom badań naukowych i jakość kształcenia studentów i doktorantów. Docelowo mają się one przyczynić do wzrostu międzynarodowego znaczenia placówki.

Uczelnie zostały wybrane przez międzynarodowy zespół oceniający złożony z 15 wybitnych ekspertów. Wśród nich znalazły się osoby, które pełniły funkcję rektorów, prezydentów lub prorektorów czołowych uczelni europejskich, m.in. Uniwersytetu w Getyndze, Uniwersytetu w Amsterdamie, Uniwersytetu w Aarhus, Uniwersytetu w Manchesterze czy Uniwersytetu w Southampton. Członkami zespołu byli również naukowcy, którzy cieszą się autorytetem w międzynarodowym środowisku naukowym.


data ostatniej modyfikacji: 2019-10-30 13:26:51
Komentarze
 
Polityka Prywatności