Nauka i obrony online. Szczecińska uczelnia wyższa w obliczu nowych wyzwań

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaleciło uczelniom wyższym dostosowanie trybu nauczania do obecnej sytuacji, jaką jest pandemia koronawirusa. Zajęcia i obrony w formie zdalnej, to nowe realia polskich uczelni wyższych.

Największym wyzwaniem, z jakim musieli zmierzyć się wykładowcy Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie, było przejście na tryb nauczania na odległość. Pierwsze zajęcia na studiach niestacjonarnych odbyły się w weekend 21-22 marca, a na studiach stacjonarnych 23 marca.

„Kiedy podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu zajęć w formie zdalnej okazało się, że w krótkim czasie musimy się do tego dobrze przygotować. W ciągu 3 dni przeszkoliliśmy ok.100 wykładowców. Przez ostatnie 11 dni(w tym w 2 weekendy zjazdowe) w zajęciach wzięło udział ponad 2000 studentów. Wykłady online zajęły łącznie 1236 godzin. Spotykamy się z pozytywnym odzewem zarówno wielu studentów jak i wykładowców, co niewątpliwie napawa nas optymizmem. Ten sukces nie byłby możliwy bez ogromnej mobilizacji i godnej podziwu wytrwałości naszego zespołu, wsparcia wykładowców i pracowników administracyjnych. Cały czas staramy się doskonalić nasz produkt” - opowiada Anna Hołubowska, Wicekanclerz WSB w Szczecinie.

WSB w Szczecinie kształci przy pomocy platformy ZOOM i platformy e-learningowej Moodle. Ta ostatnia, już od pewnego czasu była wdrażana na Wydziale. Natomiast umożliwienie korzystania z ZOOM oznaczało wdrożenie nowego narzędzia, które daje możliwość organizowania webinarów i wideokonferencji wykładowców ze studentami w godzinach planowanych zajęć. Student, w przeddzień zajęć otrzymuje link poprzez wewnętrzny uczelniany system online, i kopiując go do przeglądarki przechodzi do osobnej strony –„pokoju”, w którym odbywają się zajęcia w formie video.

Ponadto 28 marca odbyła się pierwsza w historii WSB w Szczecinie, obrona online dla słuchaczy MBA. W komisji egzaminacyjnej znalazł się Dziekan WSB w Szczecinie, dr Andrzej Kokiel:

„W obronie online wzięło udział 25 osób. Każdy był profesjonalnie przygotowany- począwszy od swojego ubioru, po prezentację swojej pracy. Broniący się słuchacze studiów MBA, otrzymali na maila linka oraz informację o godzinie, o której powinni go użyć. Każdy łączył się z Komisją egzaminacyjną za pomocą platformy ZOOM. To dzięki niej była możliwość „udostępnienia” swojego ekranu i zaprezentowania pracy dyplomowej. Bardzo istotny jest fakt, że nie napotkaliśmy na żadne problemy techniczne. Otrzymaliśmy również podziękowania za możliwość zorganizowania obrony w taki sposób”.

Grupa absolwentów oczekuje teraz na termin Absolutorium, które uczelnia chciałaby zorganizować w formie tradycyjnej, umożliwiając słuchaczom spotkanie się z opiekunami grup. Będzie to jednak możliwe dopiero, gdy sytuacja w kraju na to pozwoli. W trosce o bezpieczeństwo pracowników i studentów WSB w Szczecinie przeszła na tryb pracy zdalnej. Oznacza to, że działy obsługowe są dostępne dla studentów mailowo i telefonicznie. Również rekrutacja odbywa się online. Ta możliwość była dostępna dla kandydatów także do tej pory, jednak zmieniła się zasada przyjmowania dokumentów. Dostosowując się do obecnej sytuacji, dokumenty niezbędne do zapisu na studia, Biuro Rekrutacji przyjmuje mailowo. WSB w Szczecinie robi wszystko, aby zapewnić ciągłość procesu kształcenia i realizację harmonogramu studiów na rok akademicki 2019/2020.

data ostatniej modyfikacji: 2020-04-01 09:39:37
Komentarze
 
Polityka Prywatności