UMK WYDRUKUJE PRZYŁBICE

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu będą wytwarzane przyłbice dla ochrony personelu medycznego. Uczelnia będzie też przekazywać do swoich szpitali maseczki jednorazowe.

Produkcja przyłbic w technologii druku 3D to wspólne przedsięwzięcie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii i kognitywistów z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych. Do druku wykorzystanych zostanie kilka urządzeń dostępnych w różnych jednostkach uniwersytetu. Przyłbice będą przekazywane m.in. pracownikom szpitali uniwersyteckich. Uniwersytet będzie także przekazywał personelowi swoich szpitali inne środki ochrony indywidualnej. W pierwszej partii trafi do nich 600 maseczek jednorazowych.

Rektor UMK podjął decyzję o przekazaniu części pokoi w Hotelu Uniwersyteckim na potrzeby lekarzy i personelu szpitala wojewódzkiego i szpitala miejskiego w Toruniu. Dla personelu szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy będą przygotowane miejsca w hotelu asystenckim.


data ostatniej modyfikacji: 2020-04-03 12:47:54
Komentarze
 
Polityka Prywatności