Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS koordynatorem projektu w ramach Programu Horyzont 2020 Komisji Europejskiej

Logo UMCS 410

„REINITIALISE - Preserving Fundamental Rights in the use of Digital Technologies for e-Health Services" to tytuł prestiżowego międzynarodowego projektu realizowanego w ramach Programu Horyzont 2020 uzyskanego przez medioznawców z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS pod kierunkiem prof. UMCS Ilony Biernackiej-Ligięzy. Rekordowa kwota przyznana na badania w dziedzinie nauk społecznych to blisko 1 mln euro. Badania obejmują problemy wykluczenia cyfrowego w komunikacji o zdrowiu w różnych grupach wiekowych w tym, co istotne, seniorów.

Projekt ma charakter interdyscyplinarny poprzez uczestnictwo w nim kilku instytutów badawczych - Instytutu Informatyki UMCS, Instytutu Socjologii UMCS oraz wydziałów Katolickiego Uniwersytetu w Leuven i Uniwersytetu w Maceracie. Warto podkreślić, że Uniwersytet w Leuven w światowych rankingach jakości badań zajmuje 7. miejsce.

Głównymi założeniami projektu REINITIALISE są wzmocnienie jakości badań potencjału innowacyjnego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w zakresie projektowania i korzystania z cyfrowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (zarówno mediów cyfrowych, jak i spersonalizowanych urządzeń i aplikacji IT), w sposób umożliwiający wykorzystanie potencjału technologii ze świadomością ich etycznego, prawnego i społeczno-ekonomicznego wymiaru. Projekt skoncentruje się na wykorzystaniu nowych technologii cyfrowych w sektorze zdrowia. W szczególności na wykorzystaniu ICT w działaniach prozdrowotnych w celu wspierania aktywnego starzenia się oraz opieki profilaktycznej w sektorach żywienia i dietetyki.

Gwarancją jakości badań są specyficzne kolegia nadzorujące, tj. Rada Naukowa i Rada ds. Innowacji; w tej ostatniej aktywne są m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Klaster Lubelska Medycyna.
Projekt będzie realizowany przez 3 lata.

ostatnia zmiana: 2020-04-29
Komentarze
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły
 
Polityka Prywatności