Grupy dla kandydatów na studia w ALK

Grupy dla kandydatów na studia w ALK

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza kandydatów na studia wyższe w roku akademickim 2020/2021 do dołączenia do specjalnie przygotowanych dla nich grup na Facebooku. W każdej z nich jest dostępny kierownik studiów, który odpowie na wszelkie pytania związane z programem.

Grupy powstały w celu zaoferowania kandydatom bieżących informacji związanych z merytoryką danego kierunku, w tym realizowanymi na niej przedmiotami. Kandydaci otrzymają tam odpowiedzi na to, jak przebiega rozmowa rekrutacyjna na II stopień i jak się do niej przygotować oraz jakie zakresy studiów będą realizować w toku edukacji. Znajdą tam również ciekawe informacje branżowe, związane z danym kierunkiem.


Lista grup w j. polskim:

Studia I stopnia:

 • zarządzanie 

 • socjologia biznesu i mediów

https://www.facebook.com/groups/SocjologiaBiznesuiMediowKandydaciLicKozminski/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=145833195443561

 • psychologia w zarządzaniu

https://www.facebook.com/groups/PsychologiaWZarzadzaniuKandydaciLicencjatKozminski/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=145833195443561

 • finanse i rachunkowość

https://www.facebook.com/groups/FinanseRachunkowoscKandydaciLicencjat2020Kozminski/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=145833195443561

 • ekonomia

https://www.facebook.com/groups/EkonomiaKandydaciNaStudiaLicencjat2020WKozminskim/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=145833195443561

 • studia prawno-biznesowe na administracji

https://www.facebook.com/groups/StudiaPrawnoBiznesoweKandydaciLicencjatKozminski/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=145833195443561


Studia jednolite magisterskie:

 • prawo

https://www.facebook.com/groups/PrawoKandydaciNaStudia2020wKozminskim/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=145833195443561


Elitarne dwukierunkowe studia:

 • prawo i finanse 


Studia II stopnia:

 • zarządzanie

https://www.facebook.com/groups/ZarzadzanieKandydaciNaStudiaMgrWKozminskim/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=145833195443561

 • zarządzanie w wirtualnym środowisku

https://www.facebook.com/groups/ZarzadzanieWWirtualnymSrKandydaci2020Kozminski/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=145833195443561

 • zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

https://www.facebook.com/groups/ZarzadzanieRozwojemPrzedsiebKandydaciMgrKozminski/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=145833195443561

 • socjologia biznesu i mediów

https://www.facebook.com/groups/SocjologiaBiznesuIMediowKandydaciMgr2020Kozminski/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=145833195443561

 • psychologia w zarządzaniu

https://www.facebook.com/groups/PsychologiaWZarzadzaniuKandydaciMgr2020Kozminski/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=145833195443561

 • finanse i rachunkowość

https://www.facebook.com/groups/FinanseIRachunkowoscKandydaciMgr2020Kozminski/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=145833195443561

 • studia prawno-biznesowe na administracji

https://www.facebook.com/groups/StudiaPrawnoBiznesoweKandydaciMgr2020Kozminski/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=145833195443561

 • prawo zatrudnienia

https://www.facebook.com/groups/PrawoZatrudnieniaKandydaciNaStudiaMgrWKozminskim/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=145833195443561


Lista grup w j. angielskim:

Studia I stopnia:

 • Bachelor in Management

https://www.facebook.com/groups/ManagementBachelorKozminskiUniCandidates2020/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=145833195443561

 • Financial Management

https://www.facebook.com/groups/FinancialMgmtBachelorKozminskiUniCandidates2020/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=145833195443561

 • Management and Artificial Intelligence

https://www.facebook.com/groups/ManagementAndAIBachelorKozminskiUniCandidates2020/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=145833195443561


Studia II stopnia:

 • Master in Management

https://www.facebook.com/groups/MasterInManagementKozminskiUniCandidates2020/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=145833195443561

 • Master in Finance and Accounting

 • Master in Big Data Science

https://www.facebook.com/groups/MasterInBigDataScienceKozminskiUniCandidates2020/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=145833195443561

 • Master in Compliance and Crime Prevention in Business

https://www.facebook.com/groups/MasterInComplianceCandidates2020Kozminski/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=145833195443561

 • Master in Applied Global Economics

https://www.facebook.com/groups/MasterInAppliedGlobalEconomicsCandidatesKozminski/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=145833195443561

W kwestiach ogólnych pytań związanych z rekrutacją na studia, przeliczaniem punktów zdobytych podczas matury, możliwości otrzymania stypendium, lektoratów z języków obcych realizowanych w trakcie studiów oraz korzyści dla studentów, jakie oferuje nasza uczelnia, zapraszamy do grupy Rekrutacja i stypendia: https://www.facebook.com/groups/RekrutacjaIStypendiaWKozminskim/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=145833195443561


data ostatniej modyfikacji: 2020-04-30 16:32:03
Komentarze
 
Polityka Prywatności