Akademia Finansów i Biznesu Vistula zdobyła prestiżową akredytację GAC

Akredytacja GAC dla Vistuli

Kierunek Zarządzanie w Akademii Finansów i Biznesu Vistula na najwyższym, światowym poziomie. Został właśnie wyróżniony przez PMI Global Accreditation Center for Project Management Education Programs (GAC). Specjalność na studiach I stopnia „Zarządzanie projektami w organizacji” otrzymała cenną akredytację PMI GAC. Jej absolwenci mogą być pewni, że posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do odniesienia zawodowego sukcesu. Akredytację zdobyło dotąd zaledwie kilka uczelni w Europie.

- PMI GAC to potwierdzenie najwyższej jakości kształcenia biznesowego w obszarze zarządzania projektami. Umożliwia ścisłą współpracę z najlepszymi uczelniami biznesowymi i dostęp do najnowszej wiedzy oraz materiałów dydaktycznych z tego obszaru. To nie tylko docenienie jakości naszego programu, ale też szansa na jego dalsze doskonalenie – mówi dr Justyna Berniak Woźny, prorektor ds. jakości kształcenia Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Akredytacja i dołączenie do prestiżowego grona uczelni wyróżnionych przez PMI GAC pozwoli m.in. na międzynarodową wymianę kadry i studentów oraz rozwój programu kształcenia
i materiałów dydaktycznych. W Europie zdobyło ją tylko 9 programów - wszystkie na poziomie "master" czyli II stopnia. Vistula jako pierwsza uczelnia w Polsce i Europie otrzymała akredytację programu I stopnia. Co więcej, zdobyła ją w trybie tradycyjnym i hybrydowym, czyli dla studiów stacjonarnych, zaocznych oraz studiów online.

- Akredytacja PMI GAC stanowi kontynuację naszych strategicznie zaplanowanych działań, które prowadzą do podniesienia jakości kształcenia, uwypuklenia identyfikacji Vistuli jako uczelni o profilu międzynarodowym i przyciągania kadry naukowej z różnych krajów – dodaje dr hab., prof. Wawrzyniec Konarski, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Zarządzanie projektem to proces, w czasie którego osoba kierująca przedsięwzięciem planuje i realizuje wyznaczone cele w określonym czasie. Chodzi o to, by robić to jak najmądrzej i jak najbardziej racjonalnie, likwidować chaos i unikać zbędnych kosztów. Wiedza w tym obszarze jest coraz bardziej pożądana. Niemal każda organizacja potrzebuje dziś stosowania podejścia projektowego. Od tego zależy pozycja na rynku i sukces firmy.

PMI GAC jest wiodącą na świecie, niezależną, wyspecjalizowaną jednostką akredytującą programy kształcenia w zakresie zarządzania projektami. Misją PMI GAC jest ciągłe doskonalenie i podnoszenie jakości edukacji, a głównym celem – zapewnienie, aby akredytowane programy przygotowywały wykwalifikowanych specjalistów.


data ostatniej modyfikacji: 2020-05-22 15:53:54
Komentarze
 
Polityka Prywatności