Zmiany w funkcjonowaniu UMK - egzaminy zdalnie

Na stronie internetowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ukazały się nowe rozporządzenia dotyczące kształcenia studentów i pracy administracji po 1 czerwca.

Zgodnie z decyzją władz rektorskich, wszystkie zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w formie zdalnej będą prowadzone w ten sposób do końca semestru. Zajęcia, które nie mogły odbywać się zdalnie, będą prowadzone od czerwca z osobistym udziałem studentów i wykładowców. Część z tych zajęć będzie odbywać się także w miesiącach letnich. Zaliczenia zajęć w semestrze letnim oraz egzaminy w letniej sesji egzaminacyjnej, a także obrony prac dyplomowych będą odbywały się zdalnie, poza wyjątkowymi, uzasadnionymi przypadkami.

Uniwersytet udostępni miejsca w domach studenckich dla osób, które będą musiały osobiście uczestniczyć w zajęciach. Wymogi sanitarne oznaczać będą istotne ograniczenia w funkcjonowaniu domów studenckich, zwłaszcza dotyczące liczby osób, które mogą w nich przebywać (w jednym pokoju będzie mogła mieszkać tylko jedna osoba). Od 1 lipca otwarte zostaną ośrodki wypoczynkowe UMK oraz Hotel Uniwersytecki, przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego.

Nadal wstrzymane będą wszelkie wyjazdy i przyjazdy zagraniczne, obowiązywać będą także ograniczenia dotyczące przyjazdów i wyjazdów krajowych. Nie będą odbywać się wydarzenia naukowe, kulturalne i sportowe, w tym konferencje.

Częściowe otwarcie Uniwersytetu związane z przywróceniem niektórych zajęć, uruchomieniem w ograniczonym zakresie domów studenckich i pracą administracji wymagać będzie zapewnienia odpowiednich środków ostrożności. Będzie to dotyczyło m.in. noszenia maseczek wewnątrz budynków, ograniczenia liczby osób przebywających w budynkach i poszczególnych pomieszczeniach, zapewnienia środków do dezynfekcji, odpowiedniej organizacji stanowisk pracy i miejsc w salach wykładowych.


data ostatniej modyfikacji: 2020-05-28 09:49:55
Komentarze
 
Polityka Prywatności