Pedagogika specjalna - studia jednolite magisterskie w UNS

Pedagogika specjalna - studia jednolite magisterskie w UNS

Pedagogika specjalna to 5-letnie studia jednolite magisterskie oferowane przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Kształcenie na kierunku “pedagogika specjalna” gwarantuje nabycie wiedzy z zakresu problematyki pedagogiki osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również kluczowych umiejętności i kompetencji warunkujących efektywne posługiwanie się interdyscyplinarną wiedzą w działaniach profesjonalnych – rozumienia, diagnozowania możliwości, potrzeb, trudności rozwojowych oraz specjalnych zdolności, osób o rozwoju atypowym bądź nieprzystosowanych społecznie oraz dobierania odpowiednich strategii pomocy i tworzenia systemów wsparcia. Istotą kształcenia jest wyposażenie absolwentów w kluczowe umiejętności umożliwiające wspomaganie indywidualnej drogi człowieka w realizacji jego potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i życiowych oraz personalizacji procesów opieki, wychowania, kształcenia, terapii, rehabilitacji i resocjalizacji – zgodnie ze współczesnymi trendami europejskiej myśli edukacyjnej oraz paradygmatami pedagogiki specjalnej.

Po zakończeniu 5-letniego kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach kształcenia specjalnego absolwent uzyskuje pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie z wybraną specjalnością.

W ramach kierunku "pedagogika specjalna" proponujemy następujące specjalności:
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika),
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika),
  • Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
  • Resocjalizacja i socjoterapia,
  • Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju

data ostatniej modyfikacji: 2020-06-05 10:57:03
Komentarze
 
Polityka Prywatności