Kształcenie specjalistyczne w WSPA w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, jako pierwsza w Lublinie uczelnia wyższa, do swojej oferty edukacyjnej wprowadziła kształcenie specjalistyczne. Jest to nowa forma edukacji skierowana do osób, które ukończyły liceum lub technikum, ale nie mają matury. Jest to także dobra ścieżka kształcenia dla osób z maturą, które chcą szybko zdobyć zawód poszukiwany na rynku pracy.

Nauka trwa trzy semestry. Program kształcenia kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych, oczekiwanych przez pracodawców. Kończy się wydaniem świadectwa o ukończeniu kształcenia specjalistycznego (dla osób bez matury) lub dyplomowanego specjalisty (dla osób z maturą).

Kształcenie specjalistyczne pozwala na zdobycie kwalifikacji tym osobom, które z różnych powodów nie mają możliwości rozpoczęcia kilkuletnich studiów, ale jednocześnie nie zamyka przyszłych szans na podniesienie wyksztalcenia w przyszłości. Po zakończeniu nauki można kontynuować ją na poziomie licencjackim i inżynierskim. Osoby mające świadectwo maturalne mogą rozpocząć studia już od drugiego lub trzeciego semestru, po uzupełnieniu ewentualnych różnic programowych.

Rekrutacja w WSPA jest szybka i prosta – wystarczy zarejestrować się przez formularz rekrutacyjny dostępny pod kierunkami na stronie internetowej jednostki. Świadectwo maturalne nie jest wymagane. Nabór prowadzony jest na kierunki: Specjalista ds. kadr i płac, Specjalista ds. księgowości, Specjalista projektowania wnętrz, Specjalista – Junior Developer oraz Specjalista ds. zarządzania kapitałem społecznym. Absolwenci po ukończeniu kształcenia, przygotowani są do pracy zawodowej w swoich dziedzinach:

  • kierunek Specjalista ds. kadr i płac daje możliwość podjęcia pracy zawodowej w obszarze prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prowadzenia dokumentacji kadrowej, płacowej, podatkowej i ZUS. Program kształcenia obejmuje pełny zakres wiadomości niezbędnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych, rozliczeniowych;

  • kierunek Specjalista ds. księgowości przygotowuje do pracy zawodowej w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, a także pracy w charakterze analityka finansowego, doradcy finansowego oraz asystenta lub specjalisty do spraw finansów w jednostkach samorządu terytorialnego. Stwarza możliwości dalszego kształcenia w celu ubiegania się o tytuł samodzielnego księgowego lub samodzielnego prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach niewielkich rozmiarów;

  • kierunek Specjalista projektowania wnętrz daje szansę pracy zawodowej w firmach projektowych, instytucjach, placówkach handlowych powiązanych z obszarem działalności projektanta wnętrz;

  • kierunek Specjalista - Junior Developer umożliwia podjęcie pracy zawodowej w jednej z wielu firm w branży IT oraz wielu przedsiębiorstwach dowolnych branż, poszukujących specjalistów;

  • kierunek Specjalista ds. zarządzania kapitałem społecznym to dobry start do organizowania indywidualnej działalności gospodarczej lub do podjęcia pracy zawodowej oraz pracy menedżerskiej na pierwszym (najniższym) szczeblu zarządzania w podmiotach gospodarczych i publicznych.


data ostatniej modyfikacji: 2020-06-23 09:56:06
Komentarze
 
Polityka Prywatności