Pierwsze miejsce dla UJ w najnowszym rankingu Perspektyw

Opublikowane zostały wyniki 21. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020. Na czele Uniwersytet Jagielloński, który uzyskał stuprocentowy wskaźnik rankingowy. Na drugim miejscu sklasyfikowano Uniwersytet Warszawski, na trzecim - Politechnikę Warszawską.

Przygotowanie tegorocznego rankingu wymagało od kapituły i analityków z "Perspektyw" szczególnego wysiłku związanego z nowymi zasadami funkcjonowania uczelni wprowadzonymi ustawą "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" z 20 lipca 2018 roku. Wyzwań było kilka. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Ranking uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w 7 kryteriów: prestiż (12 proc.), absolwenci na rynku pracy (12 proc.), potencjał naukowy (15 proc.), efektywność naukowa (28 proc.), warunki kształcenia (10 proc.), innowacyjność (8 proc.) i umiędzynarodowienie (15 proc.). Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości "IREG Approved". Jego metodologię opracowuje kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

- Nasz ranking kierujemy do maturzystów, którym pomaga w wyborze najlepszego kierunku i uczelni. Jest on także potrzebny polskiemu środowisku akademickiemu, dla którego jest swego rodzaju "lustrem". Widać w nim sukcesy, ale również niedociągnięcia, które trzeba poprawić - mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, inicjator rankingu.

Od pierwszych edycji rankingu walkę o pozycję lidera toczą Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski, raz po raz zmieniając się na pierwszym miejscu lub zajmując je ex aequo. W tegorocznym zestawieniu UJ osiągnął stuprocentowy wskaźnik rankingowy. Drugi UW traci do lidera 4,4 proc. Trzecia jest Politechnika Warszawska z wynikiem 78,90 proc. W pierwszej dziesiątce znalazły się ponadto: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Wrocławska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Wrocławski i Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Tradycyjnie ogłoszono również ranking studiów, obejmujący 70 głównych kierunków. To najważniejsza część badania z punktu widzenia kandydatów na studia. Uniwersytet Jagielloński zwyciężył w 14 przypadkach: administracja, analityka medyczna, archeologia, biologia, biotechnologia (mgr), chemia, dietetyka, farmacja, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo i zdrowie publiczne. Bardzo wysoko oceniono również filozofię, historię, kulturoznawstwo, dziennikarstwo i komunikację, politologię, psychologię, socjologię, stosunki międzynarodowe, prawo, astronomię, fizykę, matematykę i geologię (2. miejsce) oraz filologię polską, ekonomię, informatykę (mgr), geografię i ochronę środowiska (3. miejsce).


data ostatniej modyfikacji: 2020-07-17 09:46:11
Komentarze
 
Polityka Prywatności