Studia o zarządzaniu firmą w PJATK

MBA w PJATK to studia podyplomowe pokazujące metody zarządzania przedsiębiorstwami i organizacjami w branży IT. Uczestnicy studiów na akademii dowiadują się np., jak stworzyć bezpieczną przestrzeń dla pracowników albo jak „przenieść się w przyszłość” i zobaczyć skutki wprowadzonego przez siebie rozwiązania. O tym, czego mogą się nauczyć na studiach MBA w PJATK menadżerowie i jak ta wiedza pomoże im efektywnie zarządzać firmami i instytucjami, mówią wykładowcy prof. Adam Bodnar i Krzysztof Górlicki.

Te zaawansowane studia biznesowe są skierowane do kierowników, dyrektorów, menadżerów i liderów zespołów chcących uzupełnić wiedzę na temat rynku IT. Studia uczą dopasowywania narzędzi informatycznych do problemów w przedsiębiorstwach. Słuchacze poznają zagadnienia związane z wdrażaniem technologii IT, metody zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi, a także zasady wystąpień publicznych czy kierowania zespołem. Po ukończeniu otrzymują dyplom Master of Business Administration.

dr hab. Adam Bodnar, prof. PJATKprowadzi przedmioty: ochrona prywatności i reputacji w dobie internetu oraz zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy

Jedną z umiejętności zarządczych jest kwestia zrozumienia, jak zmienia się otoczenie pracownika. Relacja pracodawca –pracownik nie polega na tym, aby pracownika zatrudnić, powierzyć mu obowiązki i odpowiednio mu zapłacić, ale także, aby stworzyć mu bezpieczne miejsce pracy. Zmieniający się rynek pracy powoduje, że znacznie częściej niż przedtem mamy do czynienia z osobami, które reprezentują grupy społeczne zróżnicowane ze względu na płeć, niepełnosprawność, religię lub wyznanie, pochodzenie narodowe lub etniczne, orientację seksualną.

Wyzwaniem dla pracodawcy jest z jednej strony stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla pracowników, w której osoby niezależnie od różnic czują się dobrze i chcą w tym miejscu pracować, a z drugiej strony stworzenie przestrzeni wolnej od dyskryminacji, aby pracownik chciał zatrzymać się w tym miejscu i doceniał, że odpowiedzialne podejście do tych kwestii jest dla niego gwarancją istotnego poszanowania jego praw. Żeby ten cel osiągnąć, nie wystarczy tylko powiedzieć, że jest się pracodawcą odpowiedzialnym, który stosuje polityki promowania różnorodności. Te polityki trzeba prowadzić: polityki wolne od tworzenia atmosfery dyskryminacji, uwzględniające różnego rodzaju charakter pracowników, dostosowujące miejsca pracy do ich potrzeb, pozwalające pracownikom na zgłaszanie nieprawidłowości, co ma szczególne znaczenie w kontekście walki z takimi praktykami jak mobbing, szykanowanie czy molestowanie seksualne. Doświadczenie pokazuje, że jeżeli tego typu procedury i mechanizmy zarządzania różnorodnością są wprowadzane, to pracodawca jest znacznie mniej narażony zarówno na kryzysy wewnątrz organizacji, jak i kryzysy na zewnątrz, w tym wizerunkowe. Zajęcia mają charakter nie tylko teoretyczny, ale także związany z analizą przypadków, które się pojawiały na polskim rynku gospodarczym.

Krzysztof Górlicki prowadzi przedmioty: wystąpienia publiczne, Design Thinking oraz Design Sprint

Inwestorzy i menadżerowie stosują Design Sprint Lab, aby zminimalizować ryzyko przy podejmowaniu trudnych i kosztownych decyzji lub kiedy projekt dotarł do „ściany”. Design Sprint to narzędzie opracowane m.in. w Google Venture. Sprinty projektowe stosują już m.in. Google, Amazon, Facebook, Salesforce, Lego, HBO, Starbucks, Salesforce, Lufthansa, KLM, ONZ czy Uber. Sprint pozwala menadżerowi i zespołowi „przenieść się w przyszłość”, zobaczyć produkt oraz reakcje klientów, zanim firma poniesie koszty faktycznej realizacji projektu.

To rodzaj eksperymentu, który pozwala skondensować miesiące pracy do zaledwie kilku dni. Moderator Sprintu „zamyka się w jednym pomieszczeniu” z kilkuosobowym zespołem odpowiadającym za produkt, usługę lub coś, co stanowi źródło problemu. Wyłączają telefony i jedynym ich celem jest błyskawiczne zdiagnozowanie najważniejszych problemów, wybranie rozwiązania, zbudowanie prototypu i przetestowanie go z użytkownikami. Finałem jest masa cennych informacji i podjętych decyzji.

Kurs Design Sprint Lab na studiach MBA w PJATK ma formę warsztatu. Przeprowadzamy hipotetyczny Sprint oraz odnosimy każdy jego element do aktualnych doświadczeń i projektów, które realizują uczestnicy. Staram się wplatać teorię w konkretne zadania. Uważam, że to jest czas, kiedy na kilka dni stajemy się wyjątkowym zespołem. Zawsze namawiam uczestników zajęć do maksymalnego zaangażowania i gwarantuję satysfakcję płynącą z ciężkiej, wspólnej pracy. Uważam, że moją misją jest nauczenie menadżerów i członków ich zespołów procesu Design Sprint LAB, bo to niezwykle skuteczne narzędzie, które bardzo pomaga rozwiązywać trudne problemy. Warto, aby polscy menadżerowie poznali Design Sprint LAB jak najszybciej, bo to naprawdę działa. I może pomóc wielu polskim firmom na każdym etapie ich rozwoju. Stawiam tezę, że Design Sprint LAB może odmienić ludzi i całe organizacje.

data ostatniej modyfikacji: 2020-08-11 14:49:15
Komentarze
 
Polityka Prywatności