Lubelska nauka dla biznesu

Osiągnięcia naukowo-badawcze lubelskich naukowców z UMCS, KUL, Uniwersytetu Medycznego, KUL Creative Sp. z o.o. znalazły zastosowanie w praktyce! Współpraca pomiędzy Uczelniami ponownie odniosła sukces! - podsumowanie realizacji drugiego projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0.” dotyczącego komercjalizacji wiedzy, skierowanego do pracowników naukowych Uczelni.

W ramach projektu naukowcy otrzymali dofinansowanie na prace przedwdrożeniowe, w wyniku których możemy między innymi zaprezentować:
 • Innowacyjny bionawóz  opracowany przez zespół naukowców Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS pod kierownictwem dra hab. Jerzego Wielbo
 • Nietoksyczny barwnik tekstylny  stworzony przez zespół naukowców Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS pod kierownictwem prof. dr hab. Anny Jarosz-Wilkołazkiej
 • Aplikacja mobilna wspomagająca wykonywanie zadań projekcyjnych w badaniach jakościowych udoskonalona przez zespół naukowców Wydziału Ekonomicznego i Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS pod kierownictwem dra hab. Radosława Mącika, prof. UMCS
 • WAXO - Analizator wosku  stworzony przez prof. dr. hab. Mariusza Gagosia z Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, dr Marka Pietrowa i dr Jana Wawryszczuka z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
 • Innowacyjny sorbent (substancja wchłaniająca). Za realizację projektu odpowiada dr hab. Anna Rymuszko z Katedry Fizjologii Zwierząt i Toksykologii, Instytut Nauk Biologicznych KUL
 • Nowy, wysoce skuteczny preparat o właściwościach dezynfekcyjnych i antyseptycznych. Za realizację projektu odpowiada dr Monika Janeczko z Katedry Biologii Molekularnej, Instytut Nauk Biologicznych KUL
 • Nowe związki wykazujące aktywność nicieniobójczą  opracowane przez zespół naukowy pod kierunkiem prof. dr hab. n. farm Anny Boguckiej – Kockiej z Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką UM
 • Naturalny preparat grzybobójczy stworzony przez zespół pod kierunkiem dr hab. n. farm Tomasza Baja z Katedry i Zakładu Farmakognozji UM
Celem projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0.” było wzmocnienie procesu zarządzania wynikami badań w zakresie komercjalizacji, poprzez objęcie szczególnym wsparciem gospodarczo-użytecznych wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Realizacja programu przyczyniła się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym, a otoczeniem gospodarczym.

Wsparcie naukowców będzie kontynuowane do końca 2022. Konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie otrzymało dofinansowanie na trzecią edycję projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Kwota finansowania to blisko 2 mln. zł. Projekt będzie realizowany od 1 września 2020r.

W filmie występują:

UMCS:
 • Prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS
 • Prof. dr hab. Mariusz Gagoś, Katedra Biologii Komórki, Instytut Nauk Biologicznych UMCS
 • Dr hab. Radosław Mącik, prof. UMCS, Katedra Metod Badawczych Zarządzania, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości UMCS
 • Anna Grzegorczyk, Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS

KUL:
 • Monika Prokopiak – Raczkowska, Dział Komercjalizacji Wiedzy, KUL
 • Dr hab. Anna Sierosławska, prof. KUL, Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii, Instytut Nauk Biologicznych, KUL (pani doktor jest blondynką  - dla rozróżnienia:)
 • Dr Anna Borówka, Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii, Instytut Nauk Biologicznych, KUL
 • Przemysław Klekot, Prezes KUL Creative Sp. z o.o.

Uniwersytet Medyczny:
 • Prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk, Prorektor ds. Nauki UM
 • Dr hab. n. farm. Tomasz Baj, profesor UM,  Katedra i Zakład Farmakognozji, Wydział Farmaceutyczny UM,
 • Dr n. farm.  Anna Biernasiuk, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny UM
 • Marta Jankowska, Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy UM

data ostatniej modyfikacji: 2020-08-31 11:28:43
Komentarze
 
Polityka Prywatności