Warszawski Uniwersytet Medyczny rekrutuje na studia podyplomowe „Prawo medyczne w ochronie zdrowia”

dr hab. Justyna Zajdel-Całkowska

Sytuacja epidemiczna, w jakiej żyjemy i wynikające z niej szybkie zmiany przepisów prawnych, najlepiej pokazują jak ważna jest znajomość prawa medycznego przez pracowników ochrony zdrowia.
O tym dlaczego warto wybrać studia podyplomowe z prawa medycznego w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, do kogo kierowane są te studia, jak wygląda model kształcenia i program nauczania, wyjaśnia dr n. prawn. dr hab. n. o zdr. prof. nadzw. Justyna Zajdel - Całkowska - kierownik studiów podyplomowych „Prawo medyczne w ochronie zdrowia” w CKP WUM.

Starożytny Heraklit z Efezu mawiał, że „wszystko płynie” i gdyby pominąć fakt pandemii można byłoby powiedzieć, że świata nic nie może zatrzymać. Globalne problemy zdrowotne sprawiły, że przynajmniej na chwilę wszyscy wstrzymali oddech. Nowe sytuacje wymusiły lawinowy rozwój praw, a jego różnorakość i szybkość zmiany pokazała, że mogą się nim bez problemów posługiwać nie tyle Ci, którzy znają na pamięć przepisy, ale Ci, którzy uzyskali narzędzia do rozumienia konstrukcji i sposobu działania algorytmów prawnych.

Oferta edukacyjna dotycząca prawa medycznego jest szeroka, ale w przypadku osób związanych z ochroną zdrowia optymalnym rozwiązaniem są studia podyplomowe oferowane przez uniwersytety medyczne. Te najtrafniej rozpoznają potrzeby kandydatów i potrafią dostosować program kształcenia do ich naturalnych potrzeb. Studia z zakresu prawa medycznego prowadzone przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zostały stworzone z myślą o osobach, które wykonują zawód lub pracę związaną z ochroną zdrowia.

Do kogo kierowane są te studia?

Znajomość schematów prawa medycznego jest w wielu przypadkach wręcz koniecznością. Podobnie jak niebezpieczne jest kierowanie samochodem bez znajomości zasad funkcjonowania ruchu drogowego, tak ryzykowne jest poruszanie się w obszarze ochrony zdrowia bez umiejętności myślenia o prawie z perspektywy medycznej. Znajomość prawa związanego z szeroko pojętą opieką medyczną i farmaceutyczną stanowi z jednej strony gwarancję poszanowania praw pacjentów i prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych, z drugiej zaś minimalizuje odpowiedzialność karną, cywilną i zawodową osób związanych z ochroną zdrowia. Przez osoby związane z ochroną zdrowia należy rozumieć nie tylko te, które wykonują „regulowane zawody medyczne” – np. lekarza, pielęgniarki, farmaceuty, fizjoterapeuty, ale również osoby, które wykonują między innymi czynności dietetyka, terapeuty uzależnień, kosmetologa, specjalisty zdrowia publicznego, opiekuna osób starszych. Z ochroną zdrowia mają również związek osoby zatrudnione w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, pracownicy NFZ, a także kadra zarządzająca podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

Przedstawiciele wszystkich wymienionych profesji są bez wątpienia idealnymi kandydatami na studia podyplomowe „prawo w ochronie zdrowia”. Brak wiedzy prawnej usypia czujność, co uniemożliwia stosowanie schematów koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów podyplomowych eliminują potencjalną odpowiedzialność, pozwalają na uzyskanie świadomości, która stanowi podstawę egzekwowania przysługujących praw, a także pozwalają na poznanie narzędzi niezbędnych do obrony przed zarzutami pacjentów i podmiotów kontrolujących udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Program studiów

Program studiów został podzielony na moduły tematyczne, które uzupełniają się wzajemnie i tworzą spójną całość wspartą metodą case study. Szczególne miejsce zostało poświęcone zagadnieniom prawnym dotyczącym teleopieki, telemedycyny, opieki farmaceutycznej i monitorowania stanu zdrowia on–line. Praktyczne podejście do prezentowanych zagadnień pozwala na wykreowanie u Uczestników umiejętności faktycznych niezbędnych do samodzielnego rozwiązywania problemów.

Ze względu na ostatnie wydarzenia związane z epidemią, studia będą prowadzone w systemie hybrydowym, z przewagą zajęć on-line. Wskazana forma prowadzenia zajęć wpisuje się idealnie w algorytm udzielania i kontrolę świadczeń medycznych na odległość. „Badanie” przepisów prawa z pominięciem osobistego kontaktu z wykładowcami nie oznacza bylejakości, a jedynie daje możliwość nabycia umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w tele-rzeczywistości, która weszła na stałe do codziennego rytmu życia. Należy przy tym pamiętać, że teleinformatyczne środki przekazu nie mogą być mylone z rzeczywistością wirtualną, w której nic nie dzieje się naprawdę. Nauczanie prawa z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych wymaga nie tylko osadzenia w realiach, ale także kreatywnego myślenia, które bez wątpienia procentuje, kiedy problem trzeba rozwiązać z pominięciem bezpośredniego kontraktu z pacjentem, pracownikiem, organami nadzoru.

Jeśli jesteś pracownikiem podmiotu leczniczego, masz związek z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ich kontrolą lub organizacją albo zarządzasz jednostką medyczną, studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego na WUM są właśnie dla Ciebie. Uniwersytet Medyczny w Warszawie przedstawia nie tylko ofertę skrojoną na miarę potrzeb osób związanych z ochroną zdrowia, ale daje też gwarancję edukacji na najwyższym poziomie.

Podsumowując - nie da się zaprzeczyć, że bez względu na wszystkie wydarzenia związane z pandemią życie płynie dalej, tyle, że w dużej mierze „na odległość” i zza monitora. Trudno ocenić czy to dobrze czy źle. Pewne jest jednak, że zmieniło się niemal wszystko, w tym forma edukacji.

Informacje praktyczne:

Kierunek: studia podyplomowe „Prawo medyczne w ochronie zdrowia” – edycja II

Planowany termin rozpoczęcia: 24-25 października

Forma zajęć: zajęcia hybrydowe (z przewagą zajęć on-line) lub wyłącznie on-line – w zależności od sytuacji epidemiologicznej

Informacje: http://ckp.wum.edu.pl/studia-podyplomowe/prawo-medyczne-w-ochronie-zdrowia


Autor: dr n. prawn. dr hab. n. o zdr. Justyna Zajdel - Całkowska

Prawniczka specjalizująca się w ochronie praw lekarzy i osób wykonujących inne zawody medyczne, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Studiów Podyplomowych „Prawo medyczne w ochronie zdrowia” w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wykładowca na studiach „SGH-WUM MBA w ochronie zdrowie” w Warszawie, autorka kilkunastu monografii z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego, właścicielka Kancelarii Ad REM Justyna Zajdel-Całkowska zajmującej się doradztwem prawnym dla osób wykonujących zawody medyczne i podmiotów prowadzących działalność leczniczą oraz farmaceutyczną.


data ostatniej modyfikacji: 2020-09-04 08:17:00
Komentarze
 
Polityka Prywatności