Terroryzm i zagrożenia hybrydowe – jak zapewnić bezpieczeństwo w niepewnych czasach

XXI w. stawia przed nami wiele wyzwań, także tych związanych z bezpieczeństwem w rzeczywistości realnej i cyfrowej. Poznaj najnowocześniejsze strategie i metody walki z terroryzmem oraz zagrożeniami hybrydowymi na studiach podyplomowych w Collegium Civitas.

Kwestia właściwego przeciwdziałania aktom terroru oraz umiejętność krytycznej analizy zagrożeń hybrydowych są ważnymi zagadnieniami z punktu widzenia nie tylko służb bezpieczeństwa, ale także dyplomacji międzynarodowej i wewnętrznej, firm z sektora konsultingowego czy ośrodków analitycznych i think-tanków. Charakterystyczną cechą współczesnych zagrożeń terrorystycznych jest duża zmienność metod wykorzystywanych w zamachach czy działaniach wojennych. Dlatego też, jeśli rozważasz karierę specjalisty ds. bezpieczeństwa w jednej z wspomnianych branż, regularne uzupełnianie wiedzy i zwiększanie kompetencji będzie niezwykle istotne. Dobrym sposobem podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania kluczowymi kwestiami związanymi z bezpieczeństwem są studia podyplomowe Terroryzm i zagrożenia hybrydowe w Collegium Civitas.

Pozwalają one zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie najważniejszych zagrożeń i wyzwań stojących przed Polską i jej międzynarodowymi partnerami. Program studiów został przygotowany przez ekspertów zajmujących się zagadnieniami konfliktów asymetrycznych i hybrydowych w oparciu o najlepsze rozwiązania i metody stosowane w edukacji dla bezpieczeństwa w Izraelu, USA i Wielkiej Brytanii.

W trakcie zajęć studenci poznają m.in. geografię terroryzmu, system przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym, zagadnienia związane z terroryzmem CBRN – chemicznym, biologicznym, nuklearnym, zagadnienia związane z walką informacyjną czy presją ekonomiczną – wykorzystywanymi w konfliktach hybrydowych. Uczą się też identyfikować i definiować zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, a także analizować współczesne formy terroryzmu i mechanizmy stosowane przez organizacje terrorystyczne.

Zajęcia – w przeważającej większości interaktywne warsztaty oraz analizy case studies – prowadzą praktycy zajmujący się tematyką konfliktów asymetrycznych i hybrydowych, eksperci w takich obszarach, jak: terroryzm i przestępczość zorganizowana, edukacja i zarządzanie w stanach nadzwyczajnych i kryzysowych, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, broń masowego rażenia, bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, ekstremizm polityczny, psychologia. Daje to gwarancję, że program uwzględnia szerokie kompetencje, które rzeczywiście są wykorzystywane w codziennej pracy. Ponadto duży nacisk kładziony jest na wiedzę z zakresu szkolenia członków zespołu w kwestii reagowania na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, zwłaszcza zagrożenia terrorystyczne.

Terroryzm i zagrożenia hybrydowe to studia dla osób, które chciałyby pracować lub już pracują w służbach bezpieczeństwa i porządku publicznego, administracji państwowej i samorządowej, think-tankach, firmach konsultingowych i doradczych czy też jako nauczyciele lub dziennikarze zajmujący się tą problematyką.

Studia podyplomowe trwają rok, a czesne to tylko 5000 zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:

https://www.civitas.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/terroryzm-i-zagrozenia-hybrydowe-podyplomowe/opis-terroryzm-i-zagrozenia-hybrydowe-podyplomowe

Rekrutacja trwa!


data ostatniej modyfikacji: 2020-09-30 12:02:06
Komentarze
 
Polityka Prywatności