AKADEMIA WSB ZAINAUGUROWAŁA ROK AKADEMICKI 2020/2021

W murach Akademii WSB po raz 26. wybrzmiał „Gaudeamus igitur” – tradycyjny hymn środowisk studenckich. – Quod Bonum, Felix, Faustum Fortunatumque sit – oby wypadło dobrze, szczęśliwie i pomyślnie! W tym roku musi być pomyślnie, bezpiecznie i w zdrowiu – tymi słowami JM Rektor Akademii WSB, dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB oficjalnie zainaugurowała nowy rok akademicki 2020/2021. Wydarzenie odbyło się 7 października 2020 r. w Audytorium Maximum AWSB i miało charakter hybrydowy.

Rektor Akademii WSB (AWSB) powitała zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, środowiska naukowego, przedstawicieli biznesu, studentów i przyjaciół Akademii WSB. W swoim przemówieniu życzyła wszystkim optymizmu i przytoczyła słowa Walta Disneya, który mawiał, że wyobraźnia nie ma wieku, a marzenia są wieczne.

Ostatni rok to dla Akademii WSB czas realizacji strategii Uczelni na lata 2016-2020. W wielu obszarach osiągnęliśmy więcej, niż zakładaliśmy – w minionym roku akademickim realizowaliśmy strategię rozwoju cyfrowego, międzynarodowe partnerstwa zagraniczne, poszerzyliśmy wachlarz studiów w języku obcym. Realizowaliśmy obszar stworzenia środowiska międzykulturowego, naukowego i dydaktycznego. To dla nas ogromny sukces i na tej podstawie chcemy budować dalszy rozwój. Jednocześnie podmiotem każdej uczelni wyższej zawsze są studenci – podkreślała dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB.

Z okazji inauguracji roku akademickiego w Akademii WSB na ręce Władz Uczelni list laudacyjny przekazał m.in. Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Swoje słowo do społeczności Akademii WSB, w krótkim filmie skierował także Wojciech Murdzek – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tradycyjnie najważniejszym momentem Inauguracji Roku Akademickiego był Akt Immatrykulacji. Po złożeniu ślubowania, do grona Społeczności Akademickiej Akademii WSB zostali przyjęci studenci polscy i zagraniczni oraz doktoranci.

Mam ogromną przyjemność i zaszczyt powitać Was w gronie społeczności akademickiej AWSB. Dzisiejszy dzień z pewnością jest jednym z najważniejszym w Waszym życiu. Otwierają się przed Wami nieskończone możliwości realizacji zainteresowań naukowych, aktywności oraz pasji. Działajcie w Samorządzie Studenckim, Kołach Naukowych, Akademickim Związku Sportowym, życzę Wam powiedzenia i wielu radości  – mówiła dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB.

Podczas uroczystości wręczono tytuł "Lidera Roku" (projekt ten został zainicjowany przez Akademię WSB w 2000 r., a laureatami tej prestiżowej nagrody są absolwenci, którzy uzyskali w trakcie wszystkich lat studiów najwyższe średnie ocen oraz wyróżnili się aktywną i znaczącą działalnością naukową, społeczną oraz kulturalną na rzecz społeczności akademickiej). Statuetką Lidera Roku 2020 wyróżniono mgr Magdalenę Pasternak.

Inauguracja była również okazją do wręczenia nagród i wyróżnień za działalność naukową i organizacyjną na rzecz Akademii WSB, m.in. za wybitne osiągnięcia sportowe, prace naukowe opublikowane w prestiżowych czasopismach czy za rozwój potencjału naukowego Uczelni poprzez udział w międzynarodowych i krajowych programach badawczych.

Wykład inauguracyjny pt. „Co nam przyniesie pandemia?” wygłosił prof. dr hab. Witold Orłowski, ekonomista, profesor AFiB Vistula. Podczas wystąpienia Profesor podkreślał, że pojawienie się pandemii było dla świata dużym zaskoczeniem, ale zadziwiający jest też fakt, jak odnaleźliśmy się w nowej rzeczywistości. Zdaniem eksperta, do czasu wynalezienia i przetestowania szczepionki powinniśmy ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, a sposobem na to są utrzymywanie dystansu społecznego, dezynfekcja i zasłanianie maseczką nosa i ust przy kontakcie z innymi. 

Inaugurację Roku Akademickiego 2020/2021 poprzedziło Nabożeństwo Ekumeniczne z udziałem przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła Prawosławnego i Kościoła Ewangelickiego.

Retransmisja inauguracji dostępna jest w linku: https://www.youtube.com/watch?v=oMXYCCLIvtU


data ostatniej modyfikacji: 2020-10-08 09:53:12
Komentarze
 
Polityka Prywatności