Relacja z Inauguracji Roku Akademickiego na UMCS

23 października 2020 r. odbyła się siedemdziesiąta szósta Inauguracja Roku Akademickiego na UMCS. Przed pomnikiem Marii Curie-Skłodowskiej, na placu jej imienia, władze rektorskie UMCS: Rektor prof. dr hab. Radosław Dobrowolski oraz prorektorzy: prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS, prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki, dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS złożyły kwiaty. Uroczystości inauguracyjne odbyły się w sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury Chatka Żaka. Z powodu sytuacji epidemicznej i ograniczenia liczby uczestników społeczność UMCS oraz wszyscy zainteresowani mogli śledzić relację z wydarzenia transmitowanego online.

Inaugurację rozpoczęło tradycyjne przemówienie JM Rektora, który przedstawił osiągnięcia Uczelni w minionym roku akademickim, a także odniósł się do bieżącej sytuacji oraz planów na przyszłość. Następnie poinformowano o nagrodach i odznaczeniach państwowych. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali prof. Arkadiusz Bagłajewski, prof. Radosław Dobrowolski, prof. Iwona Hofman, Srebrnym Krzyżem Zasługi – prof. Piotr Krzyżanowski, dr Ewelina Panas, prof. Jolanta Panasiuk, prof. Lidia Pokrzycka, prof. Katarzyna Smyk, zaś Brązowym Krzyżem Zasługi – prof. Bogdan Borowik, prof. Magdalena Jaszek, dr Urszula Jęczeń, prof. Monika Kowalska, prof. Konrad Pawłowski, prof. Katarzyna Stachurska-Szczesiak, dr Liliana Węgrzyn-Odzioba. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalami Za Długoletnią Służbę odznaczonych zostało 50 pracowników naszego Uniwersytetu, a Minister Edukacji Narodowej odznaczył Medalem Komisji Edukacji Narodowej 26 pracowników UMCS.

Przyznano także Nagrodę Naukową „Marii Curie” zespołowi naukowców w składzie: dr hab. Marta Fiołka, prof. UMCS, prof. dr hab. Teresa Urbanik-Sypniewska, dr hab. Jolanta Kutkowska, prof. UMCS, dr hab. Roman Paduch, prof. UMCS, dr hab. Paulina Czaplewska, prof. UG za „opracowanie preparatu przeciwgrzybowego z płynu celomatycznego dżdżownic Dendrobaena veneta, aktywnego wobec Candida albicans”. Natomiast  ufundowaną przez Uniwersytet Nagrodę im. Jerzego Giedroycia przyznano Piotrowi Majewskiemu za książkę pt. Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu. Kapituła przyznała również Nagrodę Honorową, którą otrzymali Paweł Kowal za książkę pt. Testament Prometeusza oraz Kwartalnik „Akcent”. Ze względu na sytuację epidemiczną odznaczenia, medale oraz nagrody zostaną wręczone w innym terminie.

Podczas inauguracji odbyły się również immatrykulacje studentów i doktorantów. Uroczystość zwieńczył wykład pt. Prawnomiędzynarodowa ochrona dziedzictwa kulturalnego – trudne początki i współczesne zagrożenia, który wygłosiła Dziekan Wydziału Prawa i Administracji – prof. Anna Przyborowska-Klimczak.

* Potencjał naukowo-badawczy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie tworzy ok. 1600 pracowników, wspomaganych przez blisko 1200 pracowników administracji i obsługi. Kształcimy ponad 18 000 studentów  na 80 kierunkach i w blisko 250 specjalnościach. W tej liczbie jest ponad 1800 obcokrajowców, pochodzących z prawie 50 krajów świata. Utrzymujemy zatem bardzo wysoki, jeden z najwyższych w skali polskich uczelni publicznych, wskaźnik umiędzynarodowienia sfery dydaktycznej. W tym roku akademickim nasza wspólnota powiększyła się o blisko 7 700 nowych studentów, w tym ponad 750 obcokrajowców. Pomimo kryzysu demograficznego oraz trudnej sytuacji sanitarnej, utrzymaliśmy wskaźniki rekrutacyjne na poziomie ubiegłorocznym.

data ostatniej modyfikacji: 2020-10-23 14:30:41
Komentarze
 
Polityka Prywatności