YUFE URUCHAMIA PROGRAM DIPLOMA SUPPLEMENT TRACK

Konsorcjum YUFE jako pierwszy spośród uniwersytetów europejskich ogłasza swoje pierwsze kroki w kierunku stworzenia wspólnego europejskiego dyplomu.

Rozpoczyna się pilotażowa edycja YUFE Diploma Supplement Track – programu skierowanego do studentów z uczelni partnerskich YUFE, w ramach którego uczestnicy będą mogli kształcić się w 10 różnych krajach i uzyskają potwierdzenie swoich osiągnięć dzięki unikalnemu systemowi YUFE Star System. Obejmuje on nie tylko naukę akademicką i językową, ale także pracę wolontariuszy i szkolenia zawodowe.

Pierwsza edycja YUFE Diploma Supplement Track rozpoczyna się w poniedziałek 30 listopada 2020 r. o godz. 09:00 CET. Po zakończeniu okresu składania wniosków komisja rekrutacyjna wyselekcjonuje ostateczną grupę studentów, biorąc pod uwagę ich kwalifikacje i motywację. Mimo że doskonałość akademicka jest wysoko ceniona w YUFE, duże znaczenie ma również silna motywacja studentów, ich otwartość na nowe doświadczenia, a także gotowość do aktywnego uczestniczenia w budowaniu tożsamości europejskiej i udoskonalaniu modelu kształcenia europejskiego.

Dr Daniela Trani, dyrektor YUFE Alliance, podkreśla: - Konsorcjum YUFE pilotuje innowacyjny model uniwersytetu europejskiego, aby zapewnić studentom bardziej elastyczne programy nauczania, indywidualne ścieżki kształcenia oraz płynną mobilność między dyscyplinami akademickimi, programami, uniwersytetami i krajami. W czasie, gdy pandemia COVID-19 utrudnia mobilność, YUFE wnosi międzynarodową edukację do domów naszych studentów poprzez wirtualny kampus (YUFE Virtual Campus).

Studenci mogą aplikować i uczyć się poprzez nowo uruchomiony YUFE Virtual Campus, pierwszy element unikalnego i interaktywnego środowiska cyfrowego stworzonego wyłącznie przez YUFE przy wsparciu partnera technologicznego KIRON. Kampus zawiera informacje dla wszystkich członków społeczności YUFE, funkcjonuje jako interaktywna czerwona nić, łącząca wszystkie działania konsorcjum w spersonalizowanym wirtualnym otoczeniu.

Studenci zakwalifikowani do YUFE Diploma Supplement Track będą tworzyć swój własny program nauczania, wybierając spośród kursów akademickich oferowanych przez wszystkie uczelnie członkowskie YUFE. Będą również mieli możliwość uczyć się języków obcych, pracować w charakterze wolontariuszy oraz odbywać szkolenia zawodowego (praktyczne) w dziesięciu różnych krajach. Ich postępy zostaną docenione dzięki YUFE Star System, innowacyjnemu systemowi uznawalności działań o konkretnych i zindywidualizowanych celach edukacyjnych (nie tylko bezpośrednio związanych z kształcenie. Studenci będą mogli otrzymać: gwiazdę mobilności (Mobility Star), gwiazdę językową (Language Star), gwiazdę kariery zawodowej (Professional Star) oraz gwiazdę obywatelską (Civic Star).

- Cieszę się, że jako studenci YUFE mamy szansę skorzystać z tej wyjątkowej drogi z wieloma możliwościami i możemy wspierać rozwój nowego modelu uczelni europejskiej – mówi Michał Jagielski, student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Po ukończeniu programu Diploma Supplement Track studenci otrzymają suplement do dyplomu YUFE (YUFE Diploma Supplement), który jest pierwszym krokiem do uzyskania dyplomu europejskiego uznawalnego w całej Europie. Ze względu na pilotażowy charakter programu, YUFE zrekrutuje tylko 100 studentów do tej pierwszej edycji programu.

O YUFE:

Konsorcjum Young Universities for the Future of Europe (YUFE) łączy dziesięć dynamicznych, młodych, skoncentrowanych na studentach uniwersytetów, które bazując na badaniach naukowych oraz czterech partnerów spoza uczelni wyższych i sektora pozarządowego i prywatnego, łączą siły w celu utworzenia skutecznego, dynamicznego Europejskiego Uniwersytetu przyszłości.

Partnerzy akademiccy:

Partnerzy spoza uczelni wyższych:


GRANTY DLA BADACZY Z UMK

13 naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu znalazło się wśród laureatów 19. edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki.

Konkurs OPUS jest adresowany do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany staż badawczy i stopień naukowy. W tym roku do NCN wpłynęły 2424 wnioski, a finansowe wsparcie dostaną 352 projekty.

W konkursie PRELUDIUM natomiast mogą startować wyłącznie osoby rozpoczynające karierę naukową, które nie posiadają stopnia naukowego doktora. W 19. edycji konkursu zostały złożone 1672 wnioski o łącznej wartości prawie 246 mln zł, spośród których grono ekspertów zakwalifikowało do finansowania 243 projekty, na kwotę ponad 36 mln zł.

Laureatami konkursu OPUS zostali następujący naukowcy z UMK:

Laureatami konkursu PRELUDIUM zostali następujący naukowcy z UMK:

Ponadto Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK jest częścią konsorcjum w projekcie "Trajektorie i wyzwania rozwoju wewnętrznych peryferii w nowych uwarunkowaniach spójności post SARS-CoV-2". W skład konsorcjum wchodzą także Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Udział UMK w projekcie to 283 440 zł.


data ostatniej modyfikacji: 2020-11-25 13:51:35
Komentarze
 
Polityka Prywatności