W WSPA krótsze studia dla osób posiadających doświadczenie zawodowe

Masz doświadczenie zawodowe? Posiadasz świadectwo dyplomowanego specjalisty? W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji możesz dzięki temu skrócić czas studiów nawet o połowę.

Na jakich kierunkach możliwe jest skrócenie okresu studiów?

Obecnie skrócenie okresu studiów w WSPA w Lublinie jest możliwe na następujących kierunkach:

 • Administracja
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Finanse i rachunkowość
 • Informatyka (możliwe również studia w języku angielskim)
 • Socjologia I stopnia
 • Transport
 • Zarządzanie I stopnia (możliwe również studia w języku angielskim)

 Kto może ubiegać się o skrócenie okresu studiów?

 O skrócenie okresu studiów może ubiegać się:

 • w przypadku studiów I stopnia (licencjackie/inżynierskie) lub jednolitych studiów magisterskich – osoba, która posiada:
  • świadectwo dojrzałości oraz co najmniej  5 lat doświadczenia zawodowego LUB
  • świadectwo dyplomowanego specjalisty LUB
  • świadectwo  dyplomowanego  specjalisty  technologa.
 • w przypadku studiów II stopnia (magisterskie) osoba, która posiada:
  • dyplom  ukończenia  studiów  pierwszego stopnia oraz co  najmniej  3 lata  doświadczenia zawodowego  po  ukończeniu  studiów  pierwszego  stopnia
 • w przypadku kolejnych studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich osoba, która posiada:
  • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub dyplom ukończenia jednolitych studiów  magisterskich i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.


data ostatniej modyfikacji: 2020-12-07 14:37:51
Komentarze
 
Polityka Prywatności