Filozofia z elementami psychologii to nowość na UPJPII

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II uruchomił nową specjalność na studiach II stopnia na kierunku Filozofia - jest to Filozofia z elementami psychologii. Studia finansowane są z UE.

Filozofia z elementami psychologii

Obie nauki, zarówno filozofia jak i psychologia, starają się odpowiedzieć na ważne pytania, dotyczące natury człowieka i jego miejsca w świecie. Proponowane kursy psychologiczne pozwolą poszerzyć wiedzę studentów filozofii z zakresu ważnych społecznie dziedzin, dając możliwość pełniejszego rozumienia zachowań ludzkich w różnych sytuacjach życiowych. Psychologia dostarcza bowiem wiedzy o człowieku i mechanizmach jego funkcjonowania.  

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące rozwoju człowieka w biegu życia, kształtowania własnej tożsamości i dojrzałości, jak również pokazuje możliwości i ograniczenia psychologicznego poznania. Zostaną podjęte tematy związane z egzystencjalnymi problemami takimi, jak: problem sensu życia i cierpienia, wolna wola, autonomia człowieka oraz zagadnienia dotyczące relacji międzyludzkich. Studenci rozwiną umiejętności dostrzegania problemów psychologicznych i formułowania hipotez, projektowania badań empirycznych, zasad analizowania materiału empirycznego, a także prezentowania wyników, odnoszących się do podstawowych procesów psychicznych (np. procesy poznawcze). Poznają specyfikę metodologii badań psychologicznych, co podniesie ich umiejętności rozumienia wyników różnorakich badań, prezentowanych w naukowych i popularnonaukowych opracowaniach. Zajęcia dotyczące psychologii mediów mają pomóc studentom w kształtowaniu krytycznej postawy wobec przekazu medialnego, jak również aktywizować ich jako uczestników życia społecznego.  Psychologiczne kompetencje absolwentów nowej specjalności, takie jak dobra komunikacja interpersonalna, znajomość konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, są pożądane na rynku pracy i z całą pewnością zyskają uznanie przyszłych pracodawców. Proponowana specjalizacja ma zachęcić studentów do pogłębienia własnego rozwoju opartego na zdolności do wnikliwego samopoznania i realizacji własnego potencjału.

Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Minimalna liczba osób do uruchomienia specjalności: 25.

Pasjonaci filozofii mogą znacznie wykroczyć poza program studiów, dzięki uczestnictwu w licznych sekcjach koła naukowego, udziale w konferencjach organizowanych przez Wydział, debatach filozoficznych oraz innych wydarzeniach naukowych, kulturalnych i towarzyskich proponowanych z myślą o studentach WF UPJPII.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Wydziału Filozoficznego UPJPII wf.upjp2.edu.pl/wydzial W Menu odnośnik „Kandydaci” zawiera nasze odpowiedzi na wiele pytań nurtujących osoby zainteresowane studiowaniem na kierunku filozofii. W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą, prosimy o kontakt, dialog to nasza specjalność od ponad 2500 lat.


REKRUTACJA TRWA
Internetowa rejestracja potrwa do 3.02.2021 r. (do godz. 15.00).


data ostatniej modyfikacji: 2021-01-04 11:01:24
Komentarze
 
Polityka Prywatności