Logopedia w Akademii Pedagogiki Specjalnej

W roku akademickim 2021/22 w APS rozpoczną się studia pierwszego stopnia (3-letnie) na kierunku logopedia (stacjonarne i niestacjonarne), natomiast nabór na studia drugiego stopnia rozpocznie się w roku akademickim 2022/23. Kształcenie logopedów ma w APS ponad 30-letnią tradycję – wcześniej studia te były specjalnością na kierunku pedagogika specjalna lub pedagogika. Niemal od początku istnienia uczelni (od 1922 roku) prowadzone były w niej szkolenia w zakresie zaburzeń mowy, a także działalność praktyczna, czyli terapia logopedyczna. Od wielu lat absolwenci uczelni wyróżniają się wiedzą i umiejętnościami zawodowymi, są cenieni na rynku pracy. Sami wysoko oceniają swoje przygotowanie zawodowe.

Studia I stopnia na kierunku logopedia mają charakter unikatowy, ponieważ jako jedyne w Polsce są realizowane w powiązaniu z pedagogiką. Umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy w zakresie pedagogicznych, psychologicznych, medycznych i lingwistycznych podstaw logopedii.

Absolwenci tych studiów znają normy rozwoju mowy, potrafią wykorzystywać je w praktyce, a więc rozpoznawać objawy nieprawidłowości w komunikacji językowej na etapie jej rozwoju oraz u osób dorosłych. Potrafią propagować i realizować profilaktykę logopedyczną, prowadzić zajęcia ortofoniczne (wspomagające rozwój mowy) i logorytmiczne (włączające w stymulację rozwoju mowy elementy ruchu i muzyki). Mają pełną wiedzę dotycząca zaburzeń wymowy (dyslalii), także ich przyczyn oraz stanów opóźnionego rozwoju mowy. Rozumieją problem dwu- i wielojęzyczności. Absolwenci mają opanowane umiejętności praktyczne w zakresie: diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami artykulacyjnymi, prowadzenia logopedycznych badań przesiewowych oraz zajęć mających na celu likwidowanie trudności w czytaniu i pisaniu (pozostających w związku z zaburzeniami wymowy).

Więcej informacji na stronie uczelni:

data ostatniej modyfikacji: 2021-04-12 10:31:06
Komentarze
 
Polityka Prywatności