Uczelnia to coś więcej niż nauka

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w ciągu 22 lat istnienia dość mocno zaznaczyła swoją obecność na akademickiej arenie Lubelszczyzny. W tym czasie wykształciła wielu specjalistów oferując im naukę na ciekawych i nowoczesnych kierunkach i specjalnościach. Uczelnia poza praktycznym przygotowaniem studentów do zawodu, kładzie nacisk na twórczy rozwój, który jest nie tylko sposobem na efektywną naukę, ale i życie, zarówno zawodowe, jak i osobiste.

Praktyka, która procentuje

Kierunki studiów w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji mają charakter praktyczny. W odróżnieniu od wielu uczelni kształcących w wymiarze ogólnoakademickim WSPA stawia na zajęcia w formie projektów, warsztatów czy też laboratoriów. Prowadzone są one przez praktyków, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. Wiedza teoretyczna jest niezwykle ważna, jednak to zajęcia praktyczne pozwalają studentom rozwinąć umiejętności, dzięki którym zdobędą swój wymarzony zawód, co zresztą doceniają sami pracodawcy. Dlatego też takie zajęcia to około 70% wszystkich prowadzonych w WSPA.

Nie samą nauką student żyje

Programy studiów realizowane w WSPA zawierają nie tylko przedmioty właściwe dla konkretnego kierunku, np. Zarządzania, Projektowania wnętrz, czy Transportu , ale w ich ramach studenci otrzymują cenną wartość jaką jest możliwość rozwoju osobistego. Młodzi ludzie mają coraz większe zapotrzebowanie na aktywność twórczą, czyli na kreatywność. Tylko te postawy i kompetencje, które przełamują schemat, szablon i stereotyp, pozwalają osiągnąć studentowi czy absolwentowi sukces. Praktykowana w WSPA Technologia Kreatywności to autorski program zajęć obejmujący komunikację interpersonalną, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów czy też podejmowanie decyzji, czyli tak naprawdę kompetencje miękkie, tak często są doceniane przez pracodawców, a które doskonale uzupełniają umiejętności twarde.

Kształcenie specjalistyczne

Poza studiami licencjackimi, inżynierskimi, magisterskimi czy podyplomowymi WSPA oferuje Kształcenie specjalistyczne. To nowa forma kształcenia, skierowana do osób, które z różnych powodów nie mogą sobie pozwolić na tradycyjne studia. Jednocześnie nie zamyka ona szans na podniesienie wykształcenia. W procesie rekrutacji matura nie jest wymagana. Kształcenie kończy się wydaniem świadectwa o ukończeniu kształcenia specjalistycznego (dla osób bez matury) lub dyplomowanego specjalisty (dla osób z maturą). Sama nauka trwa półtora roku, a słuchacze mogą wybrać kierunek spośród pięciu obszarów. Szczególne zainteresowanie budzi Specjalista – Junior Developer. Po jego zakończeniu można kontynuować naukę na studiach inżynierskich, w tym przypadku na Informatyce, która jest bardzo przyszłościowym kierunkiem, ze względu na dynamiczny rozwój tej dziedziny. Informatyka cieszy się dużym uznaniem pracodawców i większość studentów znajduje zatrudnienie w zawodzie jeszcze w trakcie nauki.


data ostatniej modyfikacji: 2021-04-27 12:08:52
Komentarze
 
Polityka Prywatności